fredag 9 oktober 2009

Så pinsamt!

För ett år sedan skrev jag följande på min blogg, när norska stortingets Nobelkommitté presenterat 2008 års fredspristagare. "Den norska Nobelkommittén har aldrig utmärkt sig för särskilt modiga ställningstaganden. Alldeles för ofta har besluten om Nobels fredspris fattats med utgångspunkt från vart dagens vindar blåser. Det gör att fredspriset väldigt sällan fått någon avgörande effekt på utvecklingen framöver." Det konstaterandet står sig bara alltför väl.

Inga kommentarer: