onsdag 28 juli 2010

När man behöver sina vänner

Två år efter det att Taiwans gamla regeringsparti Kuomintang återkommit till makten efter valet av Ma Ying-jeou till ny president blir det alltmer uppenbart att engagemanget för frihet och mänskliga rättigheter brister i det gamla envåldshärskarpartiet. Under fyrtio år av brutalt envälde efter 1948 skilde föga mellan Chiang Kai-sheks och Mao Zedongs styren. Sedan slutet av 1980-talet har en remarkabel demokratisering ägt rum på Taiwan - i mångt och mycket framtvingad av oppositionspartiet DPP med rötter i den underjordiska demokratirörelsen.

Mycket snart efter Ma Ying-jeous makttillträde framgick det att den tibetanske fredspristagaren Dalai Lama inte var önskvärd på Taiwan. Efter den dramatiska taifunen sommaren 2009 kom Ma's styre i blåsväder och Dalai Lama tilläts komma till ön för att stötta de drabbade.

Ledaren för uighurerna - den andra brutalt förtryckta minoritetsgruppen i Kina - Rebiya Kadeer har däremot nekats inreserätt till Taiwan. Filmen om Rebiya Kadeers kamp för frihet i Xinjiang har väckt stor internationell uppståndelse, inte minst genom den kinesiska regimens öppna påtryckningar för att stoppa visningen. När oppositionella krafter visade filmen vid filmfestivalen i Kaoshiung förra sommaren, blev den taiwanesiska regeringens svar att neka inresevisum för Rebiya Kadeer.

Nu har debatten om Rebiya Kadeer blossat upp på nytt på Taiwan. Premiärminister Wu Den-yih, med rötter i Kuomintangs gamla envåldsstyre, har förklarat det nekade inresevisat med Taiwans säkerhetsintressen. Inrikesministern citerade i en parlamentsdebatt kinesiska beskyllningar om att Rebiya Kadeer företräder terrorism. Så lågt har den nya taiwanesiska regimens underdånighet gentemot Beijings hot sjunkit. Taiwan borde tänka på, att just den demokratiska ön har mer behov av vänner som ställer upp för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter än de flesta - särskilt när det blåser motvind.

tisdag 27 juli 2010

Ingen debatt?

Den 16 juli hade jag en debattartikel "Norrtälje behöver fler hyresrätter" i Norrtelje Tidning, där jag tog upp det faktum, att Norrtälje kommun - en av landets fyrtio största kommuner befolkningsmässigt - sladdar sist i fråga om bostadsbyggande i Stockholms län de senaste tio åren. Det sammanfaller med den tid moderaterna styrt Norrtälje kommun.

Artikeln föranledde moderate riksdagsledamoten Göran Pettersson, som vanligtvis har synpunkter på det mesta, till en upplysning på NTs webbsida i sin egenskap av ordförande i det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder. Av denna framgick att det de sista fyra åren byggts några studentbostäder i Norrtälje och att inga hyresrätter omvandlats till bostadsrätter.

Att Göran Pettersson inte har något att säga om den moderata bostadspolitiken i Norrtälje under en period, då Norrtälje sladdar efter allt mer, är lika talande som hans tystnad. Det sker under en period, när bostadsbyggandet är rekordlågt och bostadsbristen ökar i Stockholmsregionen. Det är då Norrtälje är sämst.

söndag 25 juli 2010

"Det betyder ingenting"

När Internationella Domstolen i Haag i torsdags kom med sitt utlåtande - ej detsamma som en folkrättsligt bindande dom - i frågan om Kosovo hade rätt att utropa sin självständighet häromåret, kommenterade den erkänt skicklige svenske folkrättsexperten Ove Bring konsekvenserna av utlåtandet med att "Det betyder ingenting". Han menar att utlåtandet inte har någon uppmuntrande effekt på andra separatister världen runt.

Ove Bring är en lysande folkrättsexpert, men inte på något sätt någon analytiker av internationell politik eller dess konsekvenser. Det är knappast särskilt djärvt att tro, att åtskilliga skoningslösa terrorgrupper, som inte skyr några medel för att uppnå självständighet för sitt territorium, inte skulle se Haag-domstolens utlåtande som annat än uppmuntran. Domstolsutlåtandets innebör är otvetydigt, att den som är tillräckligt hänsynslös och framgångsrik i sin kamp förr eller senare får sin plats bland världens erkända nationer. De kurdiska terroristerna i PKK välkomnar säkert utlåtandet.

Jag hörde under hela 90-talet till ett litet fåtal svenska politiker som engagerade sig emot den brutala krigs- och förtryckarpolitik som den serbiske ledaren Milosevic bedrev mot särsklit Bosnien och Kosovo. Jag har stått på otaliga möten på Norrmalmstorg och talat för fred, frihet och demokrati i Kosovo, så att alla grupper som har sin hemvist där kan leva fredligt tillsammans.

Men Kosovos självständighet är ett resultat av en hänsynslös gerillakrigföring byggd på systematisk etnisk rensning inte bara av Kosovoserber utan också av romer. Den fortgår fortfarande, fast världssamfundet blundar. Under Kosovokriget 1999 kunde jag själv på plats i Albanien ta del av vittnesbörd från Röda Korsarbetare, om hur gerillan rövade bort unga kvinnor - deras egna landsmän - ur flyktinglägren, för att i båt transportera dem till italienska bordeller i syfte att finansiera gerillakampen.

De styrande idag har i huvudsak sin bakgrund i denna gerillakamp. Det kan ses som en tanke att en av de första premiärministrarna i det "fria" Kosovo, förre gerillaledaren Ramush Haradinaj på nytt ska rannsakas av FN:s krigsförbrytartribunal i Haag. Förra gången tvingades domstolen släppa Haradinaj, då ingen vågade vittna i rättegången mot honom. Så ser det ut i Kosovo.

I tribunalens rättegångar mot både Milosevic och Karadzic har det inte saknats vittnen som vågar vittna. Det kommer det inte heller göra den dag Ratko Mladic, bödeln från massavrättningarna i Srebrenica i juli för tio år sedan, slutligen ställs inför rätta.

fredag 16 juli 2010

Moderat bostadsbrist i Norrtälje

I dagens Norrtelje Tidning har jag en artikel "Norrtälje behöver fler hyresrätter", där jag tar upp den närmast obefintliga bostadspolitiken i det moderatstyrda Norrtälje. Under de senaste tio åren har det byggts färre bostäder i Norrtälje per tusen invånare än i någon annan kommun i Stockholmsregionen. Danderyd är bara aningen sämre, och då handlar det om en kommun, där man med emfas brukar hävda att kommunen är färdigbyggd. I Stockholmsregionen och i Norrtälje är bostadsbristen stor, och den ökar. Sämst är det när det gäller hyreslägenheter.

torsdag 8 juli 2010

Missförstådd affärsidé

Snaskigt rotande i människors privatliv, där inte ens oskyldiga barn skonas, blir ibland alldeles för mycket för den drabbade enskilde individen. Ibland fullständigt irreparabelt. Att vara offentlig person gör att det nästan är skottpengar på villebrådet. Efter arbetsmarknadsministerns uppmärksammade avgång för att skydda familjen, förklarar boulevardpressens företrädare. "Vi har inte gjort något fel!" Nej, hur skulle det se ut, att ta avstånd från det som är själva affärsidén? Det är ju den man säljer lösnummer på.

tisdag 6 juli 2010

Marknadshyror - Politikens tabu nummer 1

Bostadsbristen i Stockholmsregionen är skriande! Nya siffror visar att bostadsbyggandet är hälften av vad det åtminstone borde vara. Det sker samtidigt som ovanligt stora ungdomskullar kommer ut och letar en bostad - en bostad som inte finns. Hyreslägenheterna har minskat sin andel av bostadsmarknaden i Stockholms län från 60% till 45% på tjugo år. Trots det vågar inget riksdagsparti diskutera hyresregleringens avveckling. Marknadshyror är svensk politiks främsta tabu. Om detta skriver jag idag på Newsmill under rubriken "Befria bostadsmarknaden! Släpp in de utestängda!".

torsdag 1 juli 2010

Hultsfred - the One and Only

Hultsfred ställer in. Den främsta av de svenska sommarfestivalerna finns inte mer. Det är med betydande vemod man kan konstatera att utvecklingen sprungit ifrån en numera klassisk idé. Men, Hultsfred har haft större betydelse för pop-musiken i Sverige än någon annan festival.

Sommaren för sex år sedan var jag där med min då 17-åriga dotter. En vän med lika ung dotter var imponerad över min dotters acceptans av min närvaro. Men, vi har ju musikintresset gemensamt. Vi lyssnade till HIM och Broder Daniel men också till Mary J Blige, Sahara Hotnights och Kris Kristofferson. Och vi imponerades av hur personalen lyckades städa rent i leran mellan varje scenframträdande. Den organisationen och inställningen är oäverträffad.