söndag 13 mars 2016

Lövéns dimridåer!

I Agenda i kväll ägnade sig statsminister Stefan Lövén åt en totalt havererad krishantering. Gång på gång återvände han till dimridåer om att situationen hösten 2015 var helt exceptionell. Han hävdade att de plötsligt såg att det skulle komma 160.000 asylsökande under ett år, vilket han hävdade var mer än dubbelt så mycket som någonsin tidigare. Men under tolv månader 92-93 kom det 140.000 asylsökande från Bosnien och Kosovo. Det kunde Sverige hantera. Förmågan att hantera asyltillströmningen har inte att göra med när årsskiftet inträffar. Det är en politisk fråga. Hösten 2015 var en kollaps för det politiska systemet och för det politiska ledarskapet.

tisdag 8 mars 2016

Sila mygg men svälja kameler

Bygget av nytt badhus i Norrtälje gick på 38 miljoner mer än budgeterat - 27 %!!! Kommunens bygg- och badchefer tycker det blev bra.
Hade socialnämnden spräckt sin budget med 25 % hade både socialchef och socialnämnd ställts till ansvar av kommunledningen - den kommunledning som beslutat om badhusbygget. Moderaternas särskilda ordningsman hade gått ut och krävt att socialnämnden skulle hållas i stramt koppel.
Men, det är väl en annan kassa än den som skattebetalarna ställer till kommunens förfogande som betalar detta? Och fastighetsexploatörerna som nu får bygga på gamla badhustomten tjänar ju rejält på affären! Det är väl det som kallas den kommunala likabehandlingsprincipen?