torsdag 27 juli 2017

Klokt, klokt, klokt!

Statsminister Stefan Löfven visar statsmannaskap och väljer att efter en riktigt dåligt skött Transportstyrelseaffär vara konstruktiv och undvika fortsatt strid med en i sitt sönderfall alltmer uppjagad Allians. Misstroendehotet mot försvarsminister Peter Hultqvist saknar rimlig grund!

torsdag 13 juli 2017

刘 晓 波 forever!

Nobels fredspristagare Liu Xiaobo är död. Medan hans enastående och självuppoffrande livsverk i det kinesiska folkets tjänst kommer att leva för alltid, kommer minnet av hans bödlar vid Tien An Men att ruttna bort på historiens sophög. Alla som hindrat en fredspristagare att ta emot sin välförtjänta utmärkelse i fredens och frihetens tjänst har förr eller senare fallit från sina piedestaler. Det ödet väntar också Xi Jinping och de övriga självutnämnda våldshärskarna i Beijing. Liu Xiaobos minne lyser för mänskligheten.