torsdag 13 juli 2017

刘 晓 波 forever!

Nobels fredspristagare Liu Xiaobo är död. Medan hans enastående och självuppoffrande livsverk i det kinesiska folkets tjänst kommer att leva för alltid, kommer minnet av hans bödlar vid Tien An Men att ruttna bort på historiens sophög. Alla som hindrat en fredspristagare att ta emot sin välförtjänta utmärkelse i fredens och frihetens tjänst har förr eller senare fallit från sina piedestaler. Det ödet väntar också Xi Jinping och de övriga självutnämnda våldshärskarna i Beijing. Liu Xiaobos minne lyser för mänskligheten.

Inga kommentarer: