fredag 23 mars 2012

Vem bromsar tåget?

I Stockholms läns landsting har nu den borgerliga majoriteten enats om att tillsammans med Värmdö, Nacka och Stockholms kommuner satsa på en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Södermalm, Hammarby Sjöstad och vidare till Nacka centrum. Nu ska man driva på regeringen att satsa nya investeringsmedel utöver de som redan ingår i Stockholmsöverenskommelsen.

En förlängning av blå linjen skulle rejält lätta på trycket särskilt vid Slussen, som är den verkligt trånga sektorn i tunnelbanenätet och därmed kollektivtrafiken i Stockholms innerstad. Fler som inte behöver åka via Slussen och som därför inte behöver göra det ökar kapaciteten för de som måste. Då kan på sikt också en förlängning av röda linjen från Mörby Centrum till Täby Arninge komma ifråga - särskilt när det nya signalsystemet öppnar för fler tåg på röda linjen.

Socialdemokraterna i opposition vill förståss ta åt sig äran. Stockholmsriksdagsmannen Anders Ygeman i riksdagens trafikustkott låter påskina, att det nog ändå inte finns majoritet i riksdagen för nya pengar till Stockholmsregionens trafikinfarkt. Och han ska väl veta vad han talar om. I inget riksdagsparti är oviljan historiskt större att satsa på Stockholmsregionen än just hos socialdemokraterna. Eller tänker han månne på partikamraterna till Stureplanscenterns tunnelbanekramare? De brukar ju tillsammans hålla emot att "för mycket" satsas på Stockholmsregionen. Det är ju bl a därför det ser ut som det gör i Stockholmstrafiken.

torsdag 22 mars 2012

Vad döljer Kjell Jansson för Norrtäljeborna?

En hel valrörelse mörkade moderaterna i Norrtälje vad de vill med TioHundras framtid. Sedan november föreligger den utvärderingsrapport som alla väntat på. Den visar liksom tidigare rapporter en övervägande positiv bild av TioHundra-projektet. Inte direkt oväntat för Norrtäljeborna.
Snart måste beslut tas om TioHundras framtida vara eller inte vara. Varför är det fortfarande lika tyst från moderaterna i Norrtälje om vad man vill med TioHundra. De nya moderaterna ska vara ett öppet parti har dess ledning trumpetat ut. Ska TioHundras framtid avgöras bakom lyckta dörrar, utan att Norrtäljeborna någonsin fått veta vad Kjell Jansson tycker?