tisdag 26 augusti 2014

Mycket som kanske inte behövs?

I dag hade turen kommit till Fredrik Reinfeldt att svara i Sameradions partiledarintervjuer. På frågan om Sverige bör ratificera ILO-konventionen 169, svarade Reinfeldt att det inte behövs. Nähäpp! Och, tänk om Reinfeldt inte heller behövs?

fredag 22 augusti 2014

Storsvenskt hjärnsläpp!

I Sameradions partiledarintervju med Jan Björklund anser denne att det viktigast är att inte samer får vetorätt. Åsikten framförs med anledning av frågan om Sverige ska ratificera ILO-konventionen 169 om ursprungsfolk. En fråga som folkpartiet drivit länge och senast vid sitt landsmöte i höstas ännu en gång bekräftade.
Frågan har dock varit låst då endast folkpartiet på den borgerliga sidan stått upp för att samerna ska få medinflytande över användningen av de marker som den svenska kungamakten under århundraden lagt beslag på. Av övriga partier har bara miljöpartiet och vänsterpartiet haft samma uppfattning som folkpartiet, så fram till nu har det inte haft någon betydelse vilket block som haft majoritet i riksdagen.
Ett politiskt genombrott tycktes därför vara på väg tidigare i veckan, då Stefan Löfven som förste socialdemokratiske partiledare någonsin med argumentet att "har Norge klarat av att hantera det, så borde väl Sverige kunna det" gav klartecken för att pröva ratificering. Ett rejält magplask då att Björklund någon dag senare börjar idissla frågan om samisk vetorätt. Vilka belägg har Björklund för att samerna i Norge använt ILO 169 som vetoinstrument? Norge ratificerade ILO 169 för mer än tjugo år sedan. Vilka problem har Björklund observerat i vår västra systerland?
I en valrörelse med mörka skuggor av ifrågasättande av minoriteter och de som "inte är som vi" ska Björklund akta sig för att sprida ogrundade vanföreställningar om Sveriges urfolk. Men, lyckligtvis är 'bästföre-tiden' kortare för partiledare än viktiga samhällsfrågor som frågan om urfolkens rättigheter.
Under Björklund har folkpartiet helt abdikerat från sina tidigare tydliga ställningstaganden för samers rättigheter till samernas värsta motståndare i regeringen - centern. De är farligt för ett principiellt rättighetsparti att sitta i samma knä som ett utpräglat intresseparti! Eller är det bara så, att den svenska kolonialmaktens moderna makthavare vill ha ensam vetorätt över hur de marker som deras kungliga föregångare rövat från samerna ska användas? Häleri är den juridiska termen!

lördag 9 augusti 2014

FNs internationella urfolksdag

För tjugo år sedan förklarades 9 augusti som FNs internationella urfolksdag med syfte att lyfta fram urfolkens utsatta ställning runt om i världen. Ingen kan påstå att urfolkens ställning förändrats i grunden under dessa tjugo år - inte ens i Sverige.
Redan 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är Sveriges urfolk. Men, mycket lite har hänt för att stärka samernas ställning i Sverige som urfolk sedan dess. Politiskt är frågan om den internationella urfolkskonventionen - ILO 169 - blockerad, då särskilt centern på den borgerliga sidan och socialdemokraterna på den andra vägrar att ge samerna ökat inflytande över användningen av de marker samerna traditionellt brukat i århundraden. Det är ett frenetiskt vaktslående om den svenska kolonialismens landvinningar på samernas bekostnad. Det går inte att skylla på forna tiders absoluta kungamakt. På juridisk svenska heter statens absoluta makt över dessa markområden HÄLERI.
För någon vecka sedan stod alla ministrar, partiledare och riksdagsledamöter i kö för att återigen uttrycka sitt stöd för hbtq-rörelsen under PRIDE-festivalen. Rätt så! Vem har sedan tid och ork att uppmärksamma samernas ställning i Sverige på tjugoårsdagen av den internationella urfolksdagen?