lördag 9 augusti 2014

FNs internationella urfolksdag

För tjugo år sedan förklarades 9 augusti som FNs internationella urfolksdag med syfte att lyfta fram urfolkens utsatta ställning runt om i världen. Ingen kan påstå att urfolkens ställning förändrats i grunden under dessa tjugo år - inte ens i Sverige.
Redan 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är Sveriges urfolk. Men, mycket lite har hänt för att stärka samernas ställning i Sverige som urfolk sedan dess. Politiskt är frågan om den internationella urfolkskonventionen - ILO 169 - blockerad, då särskilt centern på den borgerliga sidan och socialdemokraterna på den andra vägrar att ge samerna ökat inflytande över användningen av de marker samerna traditionellt brukat i århundraden. Det är ett frenetiskt vaktslående om den svenska kolonialismens landvinningar på samernas bekostnad. Det går inte att skylla på forna tiders absoluta kungamakt. På juridisk svenska heter statens absoluta makt över dessa markområden HÄLERI.
För någon vecka sedan stod alla ministrar, partiledare och riksdagsledamöter i kö för att återigen uttrycka sitt stöd för hbtq-rörelsen under PRIDE-festivalen. Rätt så! Vem har sedan tid och ork att uppmärksamma samernas ställning i Sverige på tjugoårsdagen av den internationella urfolksdagen?

Inga kommentarer: