torsdag 12 mars 2015

Exit Saudi

I valet mellan att spräcka den rödgröna regeringen och att bli ovän med de tunga topparna i svenskt näringsliv, så tvingades Löfven och Wallström att rädda regeringen och ensidigt säga upp avtalet om krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Även om mycket är gömt i det fördolda, så kan man väl misstänka att det avgörande och ogenomtänkta beslutet av regeringen Persson 2005 att ingå avtalet var ett resultat av påtryckningar från samma näringslivstoppar.
De förordar dialog. Man undrar vad den dialog som svenskt näringsliv fört under decennier med Saudiarabien haft för påverkan på det faktum, att talibanregimen i Afghanistan hade sitt starkaste stöd i Saudi, att den islamiska staten i Irak och Syrien hade ett avgörande stöd i Saudi för sin framväxt? Exit Saudi!
I Norrtälje Tidning har frågan uppmärksammats i ett par artiklar senaste veckan "Bryt avtalet med Saudiarabien" och "Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer".

tisdag 10 mars 2015

Kausaliteten i skolan

Ett antal forskare och pedagoger visar sitt missnöje på Svenska Dagbladet Brännpunkt med att Gustaf Fridolin inte river upp, vad de kallar den "Björklundska skolpolitiken". De framför att "Den sammantagna effekten av 1990-talets reformer har av flera pekats ut som orsaken till dagens situation" med de allvarliga bristerna i skolan.
Måhända klarar inte dessa professorer av att minnas, att Björklund inte haft ansvaret för skolans reformer förrän sedan hösten 2006. Det enda mer konstanta i skolpolitiken de senaste decennierna är väl vilka som varit professorer och ledare för högskolornas pedagogiska verksamhet och lärarutbildning. Kan det månne ställa frågan om kausaliteten i skolans brister på sin spets?