tisdag 10 mars 2015

Kausaliteten i skolan

Ett antal forskare och pedagoger visar sitt missnöje på Svenska Dagbladet Brännpunkt med att Gustaf Fridolin inte river upp, vad de kallar den "Björklundska skolpolitiken". De framför att "Den sammantagna effekten av 1990-talets reformer har av flera pekats ut som orsaken till dagens situation" med de allvarliga bristerna i skolan.
Måhända klarar inte dessa professorer av att minnas, att Björklund inte haft ansvaret för skolans reformer förrän sedan hösten 2006. Det enda mer konstanta i skolpolitiken de senaste decennierna är väl vilka som varit professorer och ledare för högskolornas pedagogiska verksamhet och lärarutbildning. Kan det månne ställa frågan om kausaliteten i skolans brister på sin spets?

Inga kommentarer: