tisdag 25 februari 2014

Medborgarrätt heter pengar

"Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar.", skaldade för mer än hundra år sedan Verner von Heidenstam. I den livliga debatten om den kommande byggnationen av en helt ny stadsdel i Norrtälje hamn, den största omdaningen av Norrtälje stad i modern tid, så undviker de ledande kommunpolitikerna varje möjlighet att förklara vad de vill. Tystnaden från deras sida i Norrtelje Tidnings debattspalter är total, vilket jag påpekade i NT den 21 februari "Kan Hamnen bli en valfråga?".
Däremot kan vi förmoda att dialogen med de tänkta byggherrarna varit synnerligen intensiv de gångna åren. Privat äganderätt ska respekteras, brukar det moderata kommunalrådet Kjell Jansson framhäva. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar!

tisdag 18 februari 2014

I Norrtälje ska staden växa

Den nuvarande kommunledningen i Norrtälje kommun vill lägga all kraft på att kommunen ska växa i Norrtälje stad. Det är där byggherrarna kan få ut mest av sin exploateringsiver. Privat ägande är en ledstjärna för kommunalrådet Kjell Jansson (m). Medborgarrätt är för honom något vida mer diffust.

I kommunens västra delar finns den verkliga expansionspotentialen med närhet till både Stockholm och Uppsala men också Stockholmsregionens verkliga tillväxtpol i Arlandaområdet. Med en allvarligt menad kommunal framförhållning skulle ett rejält och varierat bostadsbyggande vara på plats i Rimbobygden sedan länge med en befolkningsökning av inte minst barnfamiljer. Men, det passar inte in i kommunledningens vision av var kommunen ska växa. Följdriktigt läggs nu förskoleverksamheten i Vallby hage ned i brist på barn. Som man sår får man skörda!