tisdag 18 februari 2014

I Norrtälje ska staden växa

Den nuvarande kommunledningen i Norrtälje kommun vill lägga all kraft på att kommunen ska växa i Norrtälje stad. Det är där byggherrarna kan få ut mest av sin exploateringsiver. Privat ägande är en ledstjärna för kommunalrådet Kjell Jansson (m). Medborgarrätt är för honom något vida mer diffust.

I kommunens västra delar finns den verkliga expansionspotentialen med närhet till både Stockholm och Uppsala men också Stockholmsregionens verkliga tillväxtpol i Arlandaområdet. Med en allvarligt menad kommunal framförhållning skulle ett rejält och varierat bostadsbyggande vara på plats i Rimbobygden sedan länge med en befolkningsökning av inte minst barnfamiljer. Men, det passar inte in i kommunledningens vision av var kommunen ska växa. Följdriktigt läggs nu förskoleverksamheten i Vallby hage ned i brist på barn. Som man sår får man skörda!

Inga kommentarer: