torsdag 7 juni 2018

Svart dag för Liberalerna!

Dagens omröstning om att ge de 9000 ensamkommande unga en förnyad möjlighet i stället för den som schabblades bort av myndigheternas agerande hösten 2015 visade att det åtminstone finns ett liberalt parti i riksdagen. Aktiv handling går före partibeteckning!
De enskilda ledamöter från (L) och (Kd) som därutöver visade sig besitta en säker liberal kompass har min högaktning. Jag inser varför ledningen i (L) inte vill ha kvar de som följer sin inre övertygelse i den riksdag som väljs i höst. En svart dag för Liberalerna!

onsdag 30 maj 2018

Arkadij Babtjenko

I min bokhylla står den kanske starkaste skildringen av moderna krig - den ryske journalisten Arkadij Babtjenkos "Dagar i Alchan-Jurt". Den har Babtjenko skrivtt utifrån sina egna erfarenheter som soldat i Putins krig i Tjetjenien.
Babtjenko har också berättat från Putins angreppskrig på Georgien 2008 och från Putins brutala ockupation av Krim-halvön och västra Ukraina. Hans skildringar är den mest skarpsinta kritiken av den ryska maktens värsta brott. Det måste förståss tystas som all kritik av Putins övergrepp måste tystas.
Idag skedde det. Putins supportrar jublar. Kan det finnas ett samband? Men, russofilerna i Sverige, de varken ser eller hör utan manar bara till dialog med den ryska makten. Har de glömt 1938?

torsdag 12 april 2018

Skamliga Akademin!

Sara Danius, Akademins ständiga sekreterare tvingas lämna sin post och sin stol i Akademin efter att på ett hedervärt sätt försökt återupprätta Akademins heder. De två kulturmännen Sture Allén och Horace Engdahl, två f.d. ständiga sekreterare som båda och tillsammans har ett större ansvar än någon annan för det tillstånd som Akademin under lång tid tillåtits utvecklas till, sitter kvar. Avgrundsdjupet öppnar sig för Skamliga Akademin!

onsdag 11 april 2018

Blanda inte ihop korten!

En s.k. ledsagare till en ledamot av Svenska Akademin - tydligen minst lika attraktivt att vara ledsagare som att vara ledamot - skriver i DN om det orättvisa i behandlingen av ledsagaren Kulturprofilens ledamot. Men, det är att blanda bort korten! Det är de f.d. ständiga sekreterarna Allén och Engdahl som bär det stora ansvaret för vart Akademin utvecklats under en lång rad av år. Inte en stackars ledagares äkta hälft.

tisdag 10 april 2018

På sedvanligt blygsamt sätt!

Horace Engdahl, tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademin, skriver i Expressen att den nuvarande ständiga sekreteraren Sara Danius, den första kvinnan som ständig sekreterare, är den sämsta sedan starten för mer än 200 år sedan. Ja, Horace Engdahl är på sitt sedvanligt personligt blygsamma sätt förståss förhindrad att nämna sig själv!