söndag 5 februari 2012

Varför lägger Hu Jintao och Vladmimir Putin in sina veton i FN?

Många undrar säkert vad Kommunistkinas ledare Hu Jintao och Rysslands ledare Vladimir Putin har för intressen i den syriske presidenten Assads massakrer på oppositionella mot diktaturen i Syrien. Är det oljan, intressesfärer eller vad är det?
Svaret är enkelt. Varken Hu Jintao eller Putin vill riskera att FN säger ifrån den dag, de ser sig tvingade att sätta in samma besinningslösa våldsapparat mot frihetstörstande medborgare i sina envälden. Det kan ske förr än vi tror. Assad, Hu Jintao och Putin har bara alltför mycket gemensamt i sin maktutövning.