onsdag 24 juni 2009

Roslagsbanan till Rimbo!


I dag har jag en debattartikel i Norrtelje Tidning under rubriken Roslagsbanan till Rimbo! där jag argumenterar för att det nu är dags att på nytt föra upp frågan om Roslagsbanans förlängning till Rimbo. Det är nu snart 30 år sedan Roslagsbanan lades ned norr om Kårsta (se bilden där tåget vänder vid Kårsta Station). Med de satsningar som nu görs på upprustning och modernisering av banan, blir en förlängning tillbaka till Rimbo ett realistiskt alternativ. Nu gäller det att Norrtäljes politiker för upp frågan i de pågående diskussionerna om kommande statliga investeringar i vägar och järnvägar i Stockholmsregionen.

lördag 20 juni 2009

Trosvisshet - med eller utan gud

Med introduktionen ”tolv kända intellektuella” skriver företrädare för Förbundet Humanisterna, på midsommaraftonens DN Debatt. Debattredaktören har uppenbarligen haft bråttom att bli klar med sidan innan det var dags för midsommarstång och därtill tillhörande. Något annat förklarar knappast den slarviga redigeringen.

’Tolv’ går knappast att förneka. ’Kända’ är mer tveksamt, även om det faktum att flera av skribenterna umgås i DN-kretsar förståss gör dem kända på tidningen. ’Intellektuella’ däremot måste vara en slarvigt vald synonym för ’debattörer’. ’Intellektuell’ i ordets verkliga betydelse faller ju på sin egen orimlighet redan genom förre socialtjänstministern Morgan Johanssons underskrift.

De tolv edsvurna går till storms mot religionens inflytande också i vårt land. Samtidigt demonstrerar de tydligt att missionerande och religiös övertygelse inte nödvändigtvis förutsätter en gud. Det gäller också trosvissa ateister. Intellektuellt i detta sammanhang torde väl närmast passa in på agnostikerns erkännande av att som människa faktiskt inte kunna veta allt och i alla fall inte helt säkert.

De flesta av artikelns exempel på sån’t skribenterna är kritiska till kan många både troende och icke-troende instämma i. Ganska okontroversiellt – faktiskt. Att de däremot gör anspråk på att humanismen skulle se frågan hur man hanterar mänskligt liv – också i dess begynnelsestadium – som oproblematiskt, understryker att det handlar om en lika stark trosvisshet som den som t ex kristna fundamentalister står för.

Det sekulära samhälle, som så många av oss som lever i dagens Sverige sätter så stort värde på – inte minst i dessa dagar av val i Iran - försvaras inte bäst av troende eller frälsta ateister. Det blir inte bättre för att några av dem kidnappar begreppet ’Humanist’. En humanist är inte trosviss, snarare sökande. Tage Danielsson förklarade sig en gång vara bara cyklist och humanist. Själv har jag en personlig kristen tro, men hyser instinktiv rädsla för trosvissa troende - både med och utan gud.

torsdag 18 juni 2009

En frihetlig smålänning

Spekulationerna var många om vem som skulle bli Jan Björklunds val till Lars Leijonborgs efterträdare som högskole- och forskningsminister. Valet blev en frihetlig smålänning - Tobias Krantz. Ett utmärkt val i sak! Dessutom glädjande att Björklund motstod påtryckningarna att göra ett mer spektakulärt val. Kanske Björklunds första riktigt stora egna beslut sedan tillträdet som partiledare. Det lovar i så fall gott.

I tider när det politiskt korrekta präglar alldeles för många ställningstaganden i politiken, är Tobias Krantz en välgörande självständig politiker med känsla för frihet och den enskilda människans förmåga att göra viktiga personliga vägval på egen hand utan samhällets pekpinnar. En viktig signal också inom folkpartiet. Valet av Tobias visar dessutom att partiet har goda statsrådskandidater också utanför storstadsområdena. Så har det alltid varit, men nu har det satts på pränt. Gott så Björklund!

tisdag 16 juni 2009

Död och begraven! Tack, Sten Nordin!


Horsstensleden är död och begraven! Först idag uppmärksammades jag på det glädjande beskedet i förra veckan, att Stockholms finansborgarråd Sten Nordin säger NEJ till stadens medfinansiering på 50 miljoner kronor. I inslaget i Radio Stockholm anar man att det är mer än pengarna som ligger bakom beskedet. Jag kan inte låta bli att peka på den omsvängning till förmån för utbyggnad av moderna spårvagnar som stadshuset stått för, sedan Sten Nordin tog över rodret.
Det är i alla händelser en mycket stor seger för skärgårdens miljövänner. Låt oss glädjas, även om historien med Rödkobbsleden och därefter Horsstensleden visar, att man aldrig kan vara riktigt säker. Havet brukar kunna skölja upp gamla kapsejsade vrak, när man minst anar det.

För egen del vill jag i det här sammanhanget hänvisa till den debattartikel "Skärgården är inte bara stockholmarnas" i Stockholm City 11 augusti 2006 som jag skrev tillsammans med gruppledaren i Värmdö kommun Peter Bondesson (fp) och kommunalrådet i Nynäshamns kommun Leif Stenquist (fp).

"Att tala om Stockholms skärgård leder ofta tanken till att skärgården är Stockholms eller Stockholmarnas. Låt oss som förr mera tala om t ex Roslagens skärgård, Södertörns skärgård eller varför inte Värmdölandets skärgård. Stockholmare i större skaror är en sentida företeelse i skärgården. Den har liksom debatten om vem som har företräde bara halvannat sekel bakom sig, men fortsätter att leva länge än.

Skärgården har rum för både fastboende, fritidsboende och sommargäster. Men en levande skärgård förutsätter att det finns fastboende som kan bo och driva företag året runt. I den meningen har de fastboende ett företräde i skärgården sedan urminnes tid. Men alla är välkomna i skärgården. Skärgården kan aldrig vara en hembygdsgård som stänger i september och öppnar frampå vårkanten. Det måste finnas anständiga villkor för att kunna driva företag i skärgården året runt. Utveckling innebär förändring - annars blir det stagnation.

Skärgården är unik och skör. Den måste vårdas väl och hållas tillgänglig för alla som inte har en skärgårdstomt. Naturmässigt värdefulla områden ska skyddas mot hänsynslös exploatering med fungerande strandskydd. Men, strandskyddet får inte lägga en död hand över skärgårdsföretagens utveckling eller för fastboende att ordna generationsskiften. Här kan den försvarsmark som frigörs i skärgården ge möjligheter utöver att stärka det rörliga friluftslivet.

När de skärgårdsboende motsätter sig en alltmer centraliserad hantering av strandskyddet, vaknar mer än en Stockholmspolitiker. Skärgården är för värdefull för att exploateras bara för att skärgårdskommunerna vill främja en blygsam tillväxt. Inget får ändras i skärgården!

Men, döm om vår förvåning, när Stockholmspolitiker med dollartecken på näthinnan ser möjligheten att kunna få in ännu större kryssningsfartyg, än de som idag tar sig in till Stockholms inre hamn. Då finns ingen hejd på önskemålen om ekonomisk tillväxt. Nu ska det sprängas nya farleder genom vår sköra skärgård. När skärgårdskommuner som Värmdö hävdar att priset för att spränga sig fram igenom deras kommun är alldeles för högt. Ja, då har tillväxten i Stockholms turistnäring mycket högre prioritet än den värdefulla skärgårdsmiljön.

Men, att spränga i den sköra skärgården är lika oåterkalleligt som att bygga ut våra ännu outbyggda älvar. Sjösäkerhetsaspekterna har inte blivit mer akuta, vilket det för miljön helt okänsliga Sjöfartsverkets miljökonsekvensbeskrivning tydligt visar. Och mycket talar för att oljetrafiken till Stockholm på sikt bör ordnas på annat sätt än genom känslig skärgårdsnatur.

Den nya Norvikshamnen i Nynäshamn gör att stora fartyg som idag inte tar sig in genom skärgården kan lägga till där. Med en fyrfilig väg 73 och dubbelspårig järnväg är man inne i Gamla stan nästan lika snabbt som med buss från Frihamnen. Nynäshamn utsågs 2005 på internationell nivå till årets kryssningshamn.

Är det försvarligt att spränga bort delar av skärgården för att få in fler dollarturister i Gamla stan? Förfoganderätten över våra underbara skärgårdar blir inte självklar bara för att man kallar dem Stockholms skärgård. Horstensleden är fel lösning för en långsiktigt hållbar skärgård för oss alla.

Peter Bondesson, Värmdö Lennart Rohdin, Norrtälje Leif Stenquist, Nynäshamn
oppositionsråd (fp) landstingsledamot (fp) kommunalråd (fp)"

måndag 15 juni 2009

Fria val i hela färdtjänsten

I en artikel i Norrtelje Tidning idag Vi vill ha fria val i hela färdtjänsten skriver Anna Starbrink, ordförande (fp) i färdtjänstnämnden och jag som vice ordförande i Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) om hur vi ser färdtjänstens framtid, när SL från den 1 juli i år tar över det operativa ansvaret för färdtjänstresorna i Stockholms län. Färdtjänstnämnden blir kvar med ansvar för att fatta beslut om enskilda medborgares rätt till färdtjänst.

fredag 5 juni 2009

Turkiet är välkommet!

Folkpartiets EU-kandidat nummer 4, Fredrik Malm, har på SvD Brännpunkt i valrörelsens slutskede framfört sina högst personliga åsikter om Turkiets eventuella EU-medlemskap. Då detta inte återspeglar folkpartiets syn på Turkiet har jag idag fått följande replik införd på SvD Brännpunkts webbsida - Turkiet är välkommet!

onsdag 3 juni 2009

20 år sedan massakern på Himmelska Fridens torg

Natten till den 4 juni 1989 rullade stridsvagnarna från Kinesiska Folkets Befrielsearmé in genom Beijings gator i riktning mot Himmelska Fridens torg, där tiotusentals studenter och vanliga Beijingbor sedan april samlats till manifestationer. I april hade den två år tidigare avsatte populäre reforminriktade generalsekreteraren i det regerande kommunistpartiet Hu Yaobang avlidit. Studenterna ville uttrycka sin sorg. Sorgen krossades i brutalt våld.

Hu hade ersatts som generalsekreterare av den likaså reforminriktade premiärministern Zhao Ziyang. Som premiärminister inträdde den reformkritiske Li Peng. När Zhao såg studenternas manifestationer i huvudsak positivt såg Li Peng och hans likasinnade med stöd av de "äldre" ledarna bakom kulisserna med Deng Xiaoping i spetsen studenterna som revoltmakare.

Över huvudet på partiets högste formelle ledare, generalsekreteraren Zhao, beslöts att krossa studenternas manifestation med våld. Zhao försökte förgäves i direkt dialog med studenterna på torget få¨dem att avbryta sin manifestation och undvika blodbadet. Zhao stod ensam och modigt emot resten av partiets ledning och vägrade böja sig. Resultatet blev att han avsattes och sattes i husarrest fram till sin död i januari 2005. I dagarna har Zhaos egen beskrivning av vad som skedde kommit ut i bokform "Prisoner of State - The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang".

Allt talar för att det som skedde var de konservativas samlade attack för att kväsa reformpolitiken. Tjugo år senare och efter först tretton år med Jiang Zemin som Kinas ledare och därefter sju med Hu Jintao är det bara alltför uppenbart att Kinas ledning valt vägen att slå vakt om sitt genomkorrumperade maktinnehav med alla tänkbara medel. Den i väst för sin brytning med Mao Zedongs terrorvälde hyllade Deng Xiaoping visade sig under majdagarna 1989 vara samma andas brutala barn. Dagens ledare går samma upptrampade stig. Den som i väst blundar för detta gör det helt medvetet. Sommar-OS i Beijing förra sommaren var en beklämmande uppvisning i feghet

måndag 1 juni 2009

Kryssa Olle!

På söndag väljer vi i alla EUs medlemsstater nytt EU-parlament. Varje utebliven avgiven röst på söndag är en röst för krafter Du inte vill se ha ökat inflytande i det gemensamma Europa som långsamt, trevande, men ändå håller på att växa fram. Ett Europa byggt på en samsyn på grundläggande värden som gör det hoppfullt, ja glädjande att nya stater ständigt kanckar på dörren. Inom överskådlig tid vore Turkiet den mest välkomna nya medlemsstaten.

I detta EU har både politiker och byråkrater, precis som i Sverige, en ständig benägenhet att ge sig in och ställa och styra med sådant som kunde, borde hanteras på lägre nivå - ja, ganska ofta av den enskilde medborgaren själv. Detta kunde ha hanterats i förslaget till ny konstitution för EU.

Detta hade varken EU-parlament, EU-kommission eller medlemsstaternas regeringar ork eller vilja att säkerställa i det som nu kallas Lissabonfördraget. Därför anser jag det glädjande att det finns en så livaktig medborgardebatt att Lissabonfördraget trots detta ifrågasatts - särskilt på Irland.

När vi nu väljer EU-parlament är det inte bara viktigt att rösta utan att rösta klokt. Olle Schmidt (fp) förenar tron på det europeiska samarbetet med en tydlig liberal kompass, särskilt när det skymmer. Men han har också tagit ställning, i strid med partilinjen, att Lissabonfördraget borde underställts medborgarna i en folkomröstning - också i Sverige. Kryssa Olle!