måndag 15 juni 2009

Fria val i hela färdtjänsten

I en artikel i Norrtelje Tidning idag Vi vill ha fria val i hela färdtjänsten skriver Anna Starbrink, ordförande (fp) i färdtjänstnämnden och jag som vice ordförande i Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) om hur vi ser färdtjänstens framtid, när SL från den 1 juli i år tar över det operativa ansvaret för färdtjänstresorna i Stockholms län. Färdtjänstnämnden blir kvar med ansvar för att fatta beslut om enskilda medborgares rätt till färdtjänst.

Inga kommentarer: