lördag 20 juni 2009

Trosvisshet - med eller utan gud

Med introduktionen ”tolv kända intellektuella” skriver företrädare för Förbundet Humanisterna, på midsommaraftonens DN Debatt. Debattredaktören har uppenbarligen haft bråttom att bli klar med sidan innan det var dags för midsommarstång och därtill tillhörande. Något annat förklarar knappast den slarviga redigeringen.

’Tolv’ går knappast att förneka. ’Kända’ är mer tveksamt, även om det faktum att flera av skribenterna umgås i DN-kretsar förståss gör dem kända på tidningen. ’Intellektuella’ däremot måste vara en slarvigt vald synonym för ’debattörer’. ’Intellektuell’ i ordets verkliga betydelse faller ju på sin egen orimlighet redan genom förre socialtjänstministern Morgan Johanssons underskrift.

De tolv edsvurna går till storms mot religionens inflytande också i vårt land. Samtidigt demonstrerar de tydligt att missionerande och religiös övertygelse inte nödvändigtvis förutsätter en gud. Det gäller också trosvissa ateister. Intellektuellt i detta sammanhang torde väl närmast passa in på agnostikerns erkännande av att som människa faktiskt inte kunna veta allt och i alla fall inte helt säkert.

De flesta av artikelns exempel på sån’t skribenterna är kritiska till kan många både troende och icke-troende instämma i. Ganska okontroversiellt – faktiskt. Att de däremot gör anspråk på att humanismen skulle se frågan hur man hanterar mänskligt liv – också i dess begynnelsestadium – som oproblematiskt, understryker att det handlar om en lika stark trosvisshet som den som t ex kristna fundamentalister står för.

Det sekulära samhälle, som så många av oss som lever i dagens Sverige sätter så stort värde på – inte minst i dessa dagar av val i Iran - försvaras inte bäst av troende eller frälsta ateister. Det blir inte bättre för att några av dem kidnappar begreppet ’Humanist’. En humanist är inte trosviss, snarare sökande. Tage Danielsson förklarade sig en gång vara bara cyklist och humanist. Själv har jag en personlig kristen tro, men hyser instinktiv rädsla för trosvissa troende - både med och utan gud.

Inga kommentarer: