måndag 1 juni 2009

Kryssa Olle!

På söndag väljer vi i alla EUs medlemsstater nytt EU-parlament. Varje utebliven avgiven röst på söndag är en röst för krafter Du inte vill se ha ökat inflytande i det gemensamma Europa som långsamt, trevande, men ändå håller på att växa fram. Ett Europa byggt på en samsyn på grundläggande värden som gör det hoppfullt, ja glädjande att nya stater ständigt kanckar på dörren. Inom överskådlig tid vore Turkiet den mest välkomna nya medlemsstaten.

I detta EU har både politiker och byråkrater, precis som i Sverige, en ständig benägenhet att ge sig in och ställa och styra med sådant som kunde, borde hanteras på lägre nivå - ja, ganska ofta av den enskilde medborgaren själv. Detta kunde ha hanterats i förslaget till ny konstitution för EU.

Detta hade varken EU-parlament, EU-kommission eller medlemsstaternas regeringar ork eller vilja att säkerställa i det som nu kallas Lissabonfördraget. Därför anser jag det glädjande att det finns en så livaktig medborgardebatt att Lissabonfördraget trots detta ifrågasatts - särskilt på Irland.

När vi nu väljer EU-parlament är det inte bara viktigt att rösta utan att rösta klokt. Olle Schmidt (fp) förenar tron på det europeiska samarbetet med en tydlig liberal kompass, särskilt när det skymmer. Men han har också tagit ställning, i strid med partilinjen, att Lissabonfördraget borde underställts medborgarna i en folkomröstning - också i Sverige. Kryssa Olle!

Inga kommentarer: