onsdag 24 juni 2009

Roslagsbanan till Rimbo!


I dag har jag en debattartikel i Norrtelje Tidning under rubriken Roslagsbanan till Rimbo! där jag argumenterar för att det nu är dags att på nytt föra upp frågan om Roslagsbanans förlängning till Rimbo. Det är nu snart 30 år sedan Roslagsbanan lades ned norr om Kårsta (se bilden där tåget vänder vid Kårsta Station). Med de satsningar som nu görs på upprustning och modernisering av banan, blir en förlängning tillbaka till Rimbo ett realistiskt alternativ. Nu gäller det att Norrtäljes politiker för upp frågan i de pågående diskussionerna om kommande statliga investeringar i vägar och järnvägar i Stockholmsregionen.

1 kommentar:

Jan Olson sa...

Verkligen på tiden att olika kommunikationslösningar för Roslagen diskuteras och fångas upp av media - speciellt Roslagsbanans förlängning från Kårsta till Rimbo! Under 30 år har ju entusiasterna kämpat för att få upp frågan på den politiska agendan. Det går ju bara att spekulera varför det varit så ointressant men den ekonomiska sidan är ju inte trovärdig då en infrastruktursatsning på 200 - 300 miljoner knappt är värt att nämna i sammanhanget.

Hoppas verkligen att Norrtäljes politiker nu i miljöns tidevarv tar frågan på allvar och tar fram en tidsplan för genomförande!

Jan Olson Tågentusiast