tisdag 16 juni 2009

Död och begraven! Tack, Sten Nordin!


Horsstensleden är död och begraven! Först idag uppmärksammades jag på det glädjande beskedet i förra veckan, att Stockholms finansborgarråd Sten Nordin säger NEJ till stadens medfinansiering på 50 miljoner kronor. I inslaget i Radio Stockholm anar man att det är mer än pengarna som ligger bakom beskedet. Jag kan inte låta bli att peka på den omsvängning till förmån för utbyggnad av moderna spårvagnar som stadshuset stått för, sedan Sten Nordin tog över rodret.
Det är i alla händelser en mycket stor seger för skärgårdens miljövänner. Låt oss glädjas, även om historien med Rödkobbsleden och därefter Horsstensleden visar, att man aldrig kan vara riktigt säker. Havet brukar kunna skölja upp gamla kapsejsade vrak, när man minst anar det.

För egen del vill jag i det här sammanhanget hänvisa till den debattartikel "Skärgården är inte bara stockholmarnas" i Stockholm City 11 augusti 2006 som jag skrev tillsammans med gruppledaren i Värmdö kommun Peter Bondesson (fp) och kommunalrådet i Nynäshamns kommun Leif Stenquist (fp).

"Att tala om Stockholms skärgård leder ofta tanken till att skärgården är Stockholms eller Stockholmarnas. Låt oss som förr mera tala om t ex Roslagens skärgård, Södertörns skärgård eller varför inte Värmdölandets skärgård. Stockholmare i större skaror är en sentida företeelse i skärgården. Den har liksom debatten om vem som har företräde bara halvannat sekel bakom sig, men fortsätter att leva länge än.

Skärgården har rum för både fastboende, fritidsboende och sommargäster. Men en levande skärgård förutsätter att det finns fastboende som kan bo och driva företag året runt. I den meningen har de fastboende ett företräde i skärgården sedan urminnes tid. Men alla är välkomna i skärgården. Skärgården kan aldrig vara en hembygdsgård som stänger i september och öppnar frampå vårkanten. Det måste finnas anständiga villkor för att kunna driva företag i skärgården året runt. Utveckling innebär förändring - annars blir det stagnation.

Skärgården är unik och skör. Den måste vårdas väl och hållas tillgänglig för alla som inte har en skärgårdstomt. Naturmässigt värdefulla områden ska skyddas mot hänsynslös exploatering med fungerande strandskydd. Men, strandskyddet får inte lägga en död hand över skärgårdsföretagens utveckling eller för fastboende att ordna generationsskiften. Här kan den försvarsmark som frigörs i skärgården ge möjligheter utöver att stärka det rörliga friluftslivet.

När de skärgårdsboende motsätter sig en alltmer centraliserad hantering av strandskyddet, vaknar mer än en Stockholmspolitiker. Skärgården är för värdefull för att exploateras bara för att skärgårdskommunerna vill främja en blygsam tillväxt. Inget får ändras i skärgården!

Men, döm om vår förvåning, när Stockholmspolitiker med dollartecken på näthinnan ser möjligheten att kunna få in ännu större kryssningsfartyg, än de som idag tar sig in till Stockholms inre hamn. Då finns ingen hejd på önskemålen om ekonomisk tillväxt. Nu ska det sprängas nya farleder genom vår sköra skärgård. När skärgårdskommuner som Värmdö hävdar att priset för att spränga sig fram igenom deras kommun är alldeles för högt. Ja, då har tillväxten i Stockholms turistnäring mycket högre prioritet än den värdefulla skärgårdsmiljön.

Men, att spränga i den sköra skärgården är lika oåterkalleligt som att bygga ut våra ännu outbyggda älvar. Sjösäkerhetsaspekterna har inte blivit mer akuta, vilket det för miljön helt okänsliga Sjöfartsverkets miljökonsekvensbeskrivning tydligt visar. Och mycket talar för att oljetrafiken till Stockholm på sikt bör ordnas på annat sätt än genom känslig skärgårdsnatur.

Den nya Norvikshamnen i Nynäshamn gör att stora fartyg som idag inte tar sig in genom skärgården kan lägga till där. Med en fyrfilig väg 73 och dubbelspårig järnväg är man inne i Gamla stan nästan lika snabbt som med buss från Frihamnen. Nynäshamn utsågs 2005 på internationell nivå till årets kryssningshamn.

Är det försvarligt att spränga bort delar av skärgården för att få in fler dollarturister i Gamla stan? Förfoganderätten över våra underbara skärgårdar blir inte självklar bara för att man kallar dem Stockholms skärgård. Horstensleden är fel lösning för en långsiktigt hållbar skärgård för oss alla.

Peter Bondesson, Värmdö Lennart Rohdin, Norrtälje Leif Stenquist, Nynäshamn
oppositionsråd (fp) landstingsledamot (fp) kommunalråd (fp)"

Inga kommentarer: