tisdag 19 juli 2011

Så sant!

"Vi kanske inte alltid behandlat ursprungsfolken med den respekt som jag tycker att de faktiskt har rätt att kräva. Tänk på samerna i vårt eget Sverige." sade utrikesminister Carl Bildt i söndagens Sommarprogram i P1. Så sant!

Tänkte han månne på den storskaliga skogsskövling, gruvdrift och vattenkraftsexploatering som lade grunden för det moderna Sveriges välstånd samtidigt som det slog sönder mycket av och förändrade den traditionella renskötseln och därmed i grunden förändrade det samiska samhället? Och tänkte han månne på den storskaliga vindkraftsutbyggnad i fjällvärlden, som den nuvarande regeringen vill låta följa i spåren av detta?

onsdag 6 juli 2011

En Allians är en Allians och inget parti

En Allians skapar man för att hantera en viss utmaning. Om den permanentas i det politiska livet, så bör den sluta i ett samgående. Om inte, så krävs det förr eller senare en utträdesstrategi. Varje politiskt parti bör ha en tydlig uppfattning om sin egen roll inom ramen för en partipolitisk allians. Om detta funderar jag i ett inlägg "Tillsammans kan Sveriges liberaler utmana M och S" på Newsmill idag på Folkpartiet liberalernas dag i Almedalen.