tisdag 19 juli 2011

Så sant!

"Vi kanske inte alltid behandlat ursprungsfolken med den respekt som jag tycker att de faktiskt har rätt att kräva. Tänk på samerna i vårt eget Sverige." sade utrikesminister Carl Bildt i söndagens Sommarprogram i P1. Så sant!

Tänkte han månne på den storskaliga skogsskövling, gruvdrift och vattenkraftsexploatering som lade grunden för det moderna Sveriges välstånd samtidigt som det slog sönder mycket av och förändrade den traditionella renskötseln och därmed i grunden förändrade det samiska samhället? Och tänkte han månne på den storskaliga vindkraftsutbyggnad i fjällvärlden, som den nuvarande regeringen vill låta följa i spåren av detta?

Inga kommentarer: