onsdag 3 december 2014

Regeringskris? Eller kanske bara blockpolitikens kris?

Regeringskris står det i svarta rubriker. Jo, förvisso är det en kris för regeringen Löfven. Men framför allt är det en kris för en alltmer cementerad blockpolitik. Ansvaret för den åvilar båda sidor av blockgränsen i lika hög grad. Ibland hörs antydningar om att bryta blockpolitiken. Men, mer än antydningar blir det aldrig. I Norrtälje gick t.ex. miljöpartiet till val på att vara blocköverskridande. Men, att ens sätta sig ned och lyssna på vad man på den borgerliga sidan hade att erbjuda fanns inte på de grönas karta efter valet.
I Svenska Dagbladet resonerar de två veteranpolitikerna Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg om behovet att prata över blockgränserna. Båda gjorde ett försök efter valet 1994, men Ingvar Carlsson visade sig vara alldeles för svag för att ta ledarskapet inom (s). Intressant nog hittar man i SvD-intervjun inget om att också (s) och (m) borde prata med varandra i det som citeras av Ingvar Carlsson. Han vet var smärtgränsen går hos socialdemokraterna.
I själva verket befinner sig alla riksdagspartier utom vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i det politiska mittfält, där en alldeles övervägande del av väljarkåren befinner sig. Varje kombination av flera av dessa partier med tillsammans en majoritet i riksdagen skulle föra en mittenbetonad politik. Men, att ta det steget över blockpolitikens avgrund verkar alldeles för stort. I både Finland och Tyskland, två av de länder vars politiska verklighet påminner mest om Sveriges, hör detta till vardagen.

lördag 4 oktober 2014

Ansvar och taktik

Vid avslutningen av sin regeringsdeklaration förklarade den nye statsministern Stefan Löfven med darr på stämman, att det är dags för samling och ansvar. Detsamma gör nu också de lokala s-företrädarna, också i Norrtälje. Budskapet riktar sig till centern och folkpartiet.
Men, varför det är just de två mindre partierna som ska ta ansvar framgår inte. I sin regeringsförklaring listade Löfven ett antal rejäla snytingar mot just dessa två partier. Ingen bra start för ett samarbete, om det nu alls är seriöst menat från socialdemokraterna. Man kanske bara vill ha någon syndabock, om det egna äventyret går i kvav.
På den andra sidan är moderaterna på många håll, också i Norrtälje, ute med krav på sammanhållning på den borgerliga sidan. Men, det fanns ingen gemensam linje eller aktivitet från de borgerliga i årets valrörelse i Norrtälje. Tvärtom framhölls att man gick till val var för sig på sin egen politik, och att sedan valutgången får visa vad det finns för alternativ.
Både socialdemokrater och moderater håller både på riks och lokalt, också i Norrtälje, på sin grundstrategi. De ska på vardera sidan vara det enda huvudalternativet i politiken med den andra som huvudmotståndare. Det står och faller deras politiska arbete med.
Men, om nu talet om att ta ansvar och sluta vara taktiska ska kunna tas på allvar, så vore det väl minst lika naturligt att de två stora partierna i det uppkomna läget samtalade med varandra om ansvar och framtiden. Gemensamt skulle det ha en stabil majoritet.
Men, då hävdar båda partierna - i rent taktiskt egenintresse - att då skulle det inte finnas någon opposition förutom Sverigedemokraterna. Vad då? Skulle inte folkpartiet, miljöpartiet eller vänsterpartiet kunna driva en aktiv oppositionspolitik? De är ju all tre idépartier med lång erfarenhet av att vara i opposition. Centern, då? Ja, det är svårare att sia om. Centern är ju traditionellt inget idéparti utan ett intresseparti, och har alltid varit skickliga på att hitta okonventionella lösningar för att hålla sig kvar vid köttgrytorna.

fredag 3 oktober 2014

Välkommen, Peter!

Peter Hultqvist blir ny försvarsminister. Välkommen! I de kärvare tider vi nu glidit in i Europa och vårt närområde känns det tryggt med en trygg och kunnig dalmas på den posten. Peter har sedan han tog över ansvaret för försvarspolitiken inom socialdemokratin säkert lotsat den till en politik förankrad i verkligheten.
Sedan måste jag uttrycka en uppskattning över att Sven-Erik Bucht får den viktiga posten att säkerställa att inte klyftan mellan storstad och landsbygd fortsätter att accelerera.

tisdag 16 september 2014

Bryt betongen!

Skolan i Närtuna står tom. Ett passivt agerande från skolansvariga i Norrtälje kommun gör att skolan lägger ned sig själv utan att politikerna ens behöver fatta beslut här om. Då har man ju inget ansvar. Eller snarare, så tar man inte sitt ansvar!
Nu tar föräldrarna i Närtuna ansvar där myndigheterna abdikerat. Nu vill man få till stånd ett samarbete med Sigtuna kommun på andra sidan den närbelägna kommungränsen. Skepptuna skola vore ett lämpligt alternativ med sitt läge, och dessutom långt närmare än skolan i Rimbo.
Men samverkan över kommungränser är tabu bland landets kommuner. Hur skulle det se ut? Å andra sidan har gränskommunerna Haparanda i Sverige och Tornio i Finland ett väl fungerande samarbete över riksgränsen om just elevernas möjlighet att välja skola där det passar dem bäst. Hiva iväg den kommunala prestigen och lös skolfrågan i Närtuna för skolelevernas skull!

lördag 6 september 2014

"Lössen i den röda fanan"

Länge var det en demokratisk hederssak inom svensk socialdemokrati att hålla undan "lössen i den röda fanan", som man själva formulerade det. Men, det var då det.
När Liberala Studenter vid Stockholms universitet ville anordna en debatt mellan integrationsminister Erik Ullenhag och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, ansåg en hord från den s.k. antirasistiska vänstern sig ha rätt och anledning att störa mötet. I en artikel på SvD Brännpunkt försvarar ett antal av dem sin syn på yttrande- och mötesfriheten. Av någon anledning tycker inte dessa grupper att detsamma gäller Gudrun Schymans debatter med Åkesson. Det är ju skillnad på äkta och oäkta antirasister.
Bland undertecknarna av artikeln i Svenska Dagbladet återfinns en kandidat på valbar plats till kommunfullmäktige i Norrtälje för socialdemokraterna. Som om inte Stefan Löfven har problem så det räcker!

tisdag 26 augusti 2014

Mycket som kanske inte behövs?

I dag hade turen kommit till Fredrik Reinfeldt att svara i Sameradions partiledarintervjuer. På frågan om Sverige bör ratificera ILO-konventionen 169, svarade Reinfeldt att det inte behövs. Nähäpp! Och, tänk om Reinfeldt inte heller behövs?

fredag 22 augusti 2014

Storsvenskt hjärnsläpp!

I Sameradions partiledarintervju med Jan Björklund anser denne att det viktigast är att inte samer får vetorätt. Åsikten framförs med anledning av frågan om Sverige ska ratificera ILO-konventionen 169 om ursprungsfolk. En fråga som folkpartiet drivit länge och senast vid sitt landsmöte i höstas ännu en gång bekräftade.
Frågan har dock varit låst då endast folkpartiet på den borgerliga sidan stått upp för att samerna ska få medinflytande över användningen av de marker som den svenska kungamakten under århundraden lagt beslag på. Av övriga partier har bara miljöpartiet och vänsterpartiet haft samma uppfattning som folkpartiet, så fram till nu har det inte haft någon betydelse vilket block som haft majoritet i riksdagen.
Ett politiskt genombrott tycktes därför vara på väg tidigare i veckan, då Stefan Löfven som förste socialdemokratiske partiledare någonsin med argumentet att "har Norge klarat av att hantera det, så borde väl Sverige kunna det" gav klartecken för att pröva ratificering. Ett rejält magplask då att Björklund någon dag senare börjar idissla frågan om samisk vetorätt. Vilka belägg har Björklund för att samerna i Norge använt ILO 169 som vetoinstrument? Norge ratificerade ILO 169 för mer än tjugo år sedan. Vilka problem har Björklund observerat i vår västra systerland?
I en valrörelse med mörka skuggor av ifrågasättande av minoriteter och de som "inte är som vi" ska Björklund akta sig för att sprida ogrundade vanföreställningar om Sveriges urfolk. Men, lyckligtvis är 'bästföre-tiden' kortare för partiledare än viktiga samhällsfrågor som frågan om urfolkens rättigheter.
Under Björklund har folkpartiet helt abdikerat från sina tidigare tydliga ställningstaganden för samers rättigheter till samernas värsta motståndare i regeringen - centern. De är farligt för ett principiellt rättighetsparti att sitta i samma knä som ett utpräglat intresseparti! Eller är det bara så, att den svenska kolonialmaktens moderna makthavare vill ha ensam vetorätt över hur de marker som deras kungliga föregångare rövat från samerna ska användas? Häleri är den juridiska termen!

lördag 9 augusti 2014

FNs internationella urfolksdag

För tjugo år sedan förklarades 9 augusti som FNs internationella urfolksdag med syfte att lyfta fram urfolkens utsatta ställning runt om i världen. Ingen kan påstå att urfolkens ställning förändrats i grunden under dessa tjugo år - inte ens i Sverige.
Redan 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är Sveriges urfolk. Men, mycket lite har hänt för att stärka samernas ställning i Sverige som urfolk sedan dess. Politiskt är frågan om den internationella urfolkskonventionen - ILO 169 - blockerad, då särskilt centern på den borgerliga sidan och socialdemokraterna på den andra vägrar att ge samerna ökat inflytande över användningen av de marker samerna traditionellt brukat i århundraden. Det är ett frenetiskt vaktslående om den svenska kolonialismens landvinningar på samernas bekostnad. Det går inte att skylla på forna tiders absoluta kungamakt. På juridisk svenska heter statens absoluta makt över dessa markområden HÄLERI.
För någon vecka sedan stod alla ministrar, partiledare och riksdagsledamöter i kö för att återigen uttrycka sitt stöd för hbtq-rörelsen under PRIDE-festivalen. Rätt så! Vem har sedan tid och ork att uppmärksamma samernas ställning i Sverige på tjugoårsdagen av den internationella urfolksdagen?

lördag 12 juli 2014

Blatters pajasdomare

Schweizaren Sepp Blatter behövde stöd av en rad C-nationer för att bli president för FIFA. Som tack får en rad pajasdomare döma VM-matcher. Vem kan ta VM i fotboll på allvar?

söndag 6 juli 2014

Tack, Colombia! Tack, Costa Rica!

Och tack, Chile, Mexico och Algeriet! Ni gjorde alla fotbolls-VM till en fest för fotbollsälskare! Nu är det roliga över. Nu återstår bara matcherna mellan de fyra fotbollsmaskiner, som det var bestämt från början skulle spela om VM-titeln. Och hur roligt är det? En rad okända fotbollsdomare har inte vågat utmana den ordningen på allvar.

fredag 13 juni 2014

Kul utan alkohol?

Det dök upp ett utskick från föreningen Båtfolket i min mejlbox. Huvudbudskapet tycks vara att sjöfyllerilagen är ett gissel för båtfolket. Den "gör båtlivet mindre njutningsvärt" är motiveringen.
På samma sätt hävdar s.k. fotbollsentusiaster att upplevelsen av toppfotboll blir så mycket mera njutbar av ett par glas öl. Och det gäller särskilt på de arenor, där våld och kränkande beteenden är som störst.
Om det krävs att vara lite på sniskan för att kunna njuta av en båttur eller av en fotbollsmatch, ska man kanske ta sig en funderare över sin egen livssituation. Den löser man nog inte med flaskan.

måndag 26 maj 2014

Intressant i Norrtälje!

Folkpartiet gör ett sämre val än framgångsvalet 2009 i årets EU-val, men är ändå ett av de partier som fortsatt har fler än en företrädare i Europaparlamentet. Ingen har behövt tveka om vilket parti som har det starkaste Europaengagemanget.
I Norrtälje, där moderaterna är det helt dominerande av de borgerliga partierna, är folkpartiet i detta val större än moderaterna i mer än vart tredje valdistrikt (15 av 39) Rätt intressant, onekligen!

söndag 25 maj 2014

Fyra starka kvinnor som gör skillnad!

Marit Paulsen, Cecilia Wikström, Soraya Post och Isabella Lövin i Europaparlamentet. WOW! Och så finns det de som hävdar att dagens val skulle vara ett bakslag.

tisdag 6 maj 2014

Ljuset kommer från norr!

Sportsligt ligger Norrtälje kommuns skyltfönster i norr. Rospiggarna från Hallstavik är tillbaka i elitserien. I kvällens premiäromgång tog man emot seriefavoriterna från Vetlanda. Men Rospiggarna visade att nykomlingarna inte blir någon slagpåse. 46-44 är imponerande mot dessa motståndare. Och riktigt roligt att det var Mats Korneliusson och Timo Lahti visade framfötterna rejält. Det här kan bli en riktigt rolig speedwaysäsong!

torsdag 17 april 2014

Spela ishockey

Det heter faktiskt "spela ishockey", även om många hockeysupportrar tycks uppleva det mer som gladiatorkamp. Därför känns det ändå rätt underbart att se hur Skellefteå rusar fram i SM-slutspelet. Laget med de stora lirarna. Böket och kurret får motståndarna stå för, och det tycks inte bekomma de svartgula lirarna från Skellefteå. I dagens finalmatch mot Färjestad klev Bud Holloway och Pierre-Edouard Bellemare fram i ett lag med nästan bara lirare. Bellemare är nog den störste liraren som lämnade Leksand under de många jobbiga åren i Allsvenskan. Det blir ytterligare ett SM-guld för lirarna om någon vecka!

fredag 14 mars 2014

Det sitter i väggarna!

Den svenska kulturvänsterns tystnad inför Putins våldtäkt på Ukrainas självständighet är talande. Vi har sett det så ofta, när det inte går att dra igång en antiamerikansk kampanj. Då blir allting så komplicerat.
I riksdagen idag "grillades" utrikesminister Carl Bildt av Hans Linde, Vänsterpartiets utrikespolitiske talesman - tillsammans med en Sverigedemokrat!!! - för att han inte tagit avstånd från det högerradikala Svoboda-partiet i Ukraina och att detta parti släppts in i övergångregeringen före parlamentsvalen i maj. Vad säger Hans Linde och Vänsterpartiet om de ryska fascisterna runt Putin? Ingenting! Lyhördheten inför signalerna från Kreml sitter i väggarna!

onsdag 5 mars 2014

Uppsnappat på nätet

- Nationality?
- Russian!
- Occupation?
- No, no, just visiting!

söndag 2 mars 2014

Berlin 1936 - Sotji 2014

1936 lät en aningslös värld en maktgalen nationalistisk diktator sola sig i de Olympiska spelens glans i den tyska huvudstaden Berlin. Ett och ett halvt år senare gick den tyska fascismen in i det självständiga och demokratiska Tjeckoslovakien och annekterade Sudetområdet under förevändning att skydda den tyska befolkningsgruppen. Världen stod handlingsförlamad och fick betala ett fasansfullt pris innan den tyska fascismen till slut gick sin undergång till mötes 1945.
2014 lät en lika aningslös värld en lika maktgalen nationalistisk rysk diktator sola sig i de Olympiska spelens glans i Sotji. Man ska inte blanda ihop idrott och politik, ansåg den svenska IOK-ledamoten Gunilla Lindberg - aningslösheten personifierad. Allt glömt, ingenting lärt. Bara någon vecka senare gick den ryska fascismen in i det självständiga och demokratiska Ukraina för att annektera Krimhalvön under förevändning att skydda den ryska befolkningen. Den ryska fascismen visar sitt smutsiga tryne. Världen står lika handlingsförlamad. Hur högt ska priset bli denna gång?
I snart tjugo år har det svenska försvaret nedrustats, så att det bara är i tjänst vissa tider, vissa dagar. Reinfeldt och Borg fortsatte den väg som Persson och Tage G Pettersson anträtt. Otaliga förståsigpåare har ondgjort sig över den 'Rysslandsskräck' som man menar präglar dem som varnat för nedrustningen. Den ryska inmarschen i Georgien hösten 2008 räckte inte för att stoppa den raljerande agitationen mot 'Rysskräcken'. Det var Putin som, bombade Tjetjeniens huvudstad Groznyi tillbaka till stenåldern i slutet av 90-talet. Men, det är ju bara 'Rysskräck' att påtala Putins meritlista. Vad blir det slutliga priset mänskligheten får betala?

tisdag 25 februari 2014

Medborgarrätt heter pengar

"Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar.", skaldade för mer än hundra år sedan Verner von Heidenstam. I den livliga debatten om den kommande byggnationen av en helt ny stadsdel i Norrtälje hamn, den största omdaningen av Norrtälje stad i modern tid, så undviker de ledande kommunpolitikerna varje möjlighet att förklara vad de vill. Tystnaden från deras sida i Norrtelje Tidnings debattspalter är total, vilket jag påpekade i NT den 21 februari "Kan Hamnen bli en valfråga?".
Däremot kan vi förmoda att dialogen med de tänkta byggherrarna varit synnerligen intensiv de gångna åren. Privat äganderätt ska respekteras, brukar det moderata kommunalrådet Kjell Jansson framhäva. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar!

tisdag 18 februari 2014

I Norrtälje ska staden växa

Den nuvarande kommunledningen i Norrtälje kommun vill lägga all kraft på att kommunen ska växa i Norrtälje stad. Det är där byggherrarna kan få ut mest av sin exploateringsiver. Privat ägande är en ledstjärna för kommunalrådet Kjell Jansson (m). Medborgarrätt är för honom något vida mer diffust.

I kommunens västra delar finns den verkliga expansionspotentialen med närhet till både Stockholm och Uppsala men också Stockholmsregionens verkliga tillväxtpol i Arlandaområdet. Med en allvarligt menad kommunal framförhållning skulle ett rejält och varierat bostadsbyggande vara på plats i Rimbobygden sedan länge med en befolkningsökning av inte minst barnfamiljer. Men, det passar inte in i kommunledningens vision av var kommunen ska växa. Följdriktigt läggs nu förskoleverksamheten i Vallby hage ned i brist på barn. Som man sår får man skörda!

fredag 24 januari 2014

KRAFTWERK ! ! !

Så var de där ändå. På Cirkus i Stockholm. Technoikonerna från Düsseldorf. KRAFTWERK! Hade egentligen aldrig trott på ett nytt besök i Sverige. Men, nu var de ändå där. Så vad gjorde det att det bara fanns ståplats kvar.
TransEuropeExpress, Tours de France, Radioactivity och Autobahn. Mmmmmm!

söndag 19 januari 2014

Hurra! Norrtälje i topp!

Efter alla dystra rapporter, om hur långt ned Norrtälje kommun rankas i olika kommunjämförelser, kom så äntligen en rapport som kan glädja Norrtäljeborna. Trots att Norrtälje kommun bara är den 39:e största befolkningsmässigt i landet, så hamnar kommunalrådet (m) Kjell Jansson i topp på plats 20 i landets löneliga för kommunalråd. Klart före kollegorna i universitetsstäder med dubbelt så många eller fler invånare som Uppsala, Linköping, Lund och Umeå men också kommuner som Västerås, Örebro, Helsingborg, Borås, Jönköping och Norrköping. Det måste väl vara uttryck för skicklighet och kompetens? Bra jobbat!

fredag 17 januari 2014

Som natt och dag!

För en vecka sedan såg jag Ljusdals BK ta emot Bollnäs GIF i ett av vinterns många Hälsingederbyn i bandy. Bollnäs lyckades till slut ta sig ikapp till viktiga 3-3 i kampen för att ta sig till slutspel. Stor del i den prestationen stod Bollnäs Flames för. Bollnäsklacken stöttade med enorm stolthet och lojalitet sitt lag utan minsta paus. Strongt!
I kväll var det dags för Edsbyn att gästa IP i Ljusdal. För mig som haft Byn som favorit i de högsta bandysammanhangen de senaste tio åren med den enastående serien av 5 SM-guld, var det en besvikelse att få uppleva Red Farmers från Edsbyn. I stället för att heja på sitt rödblåa lag, som rätt komfortabelt vann matchen med 8-2, så ägnade sig Edsby-klacken åt att långa stunder håna hemmalaget. Man förstår i vilken kultur Edsbyn utvecklar en del av sina (tack och lov f.d.) bandydomare. "Sportslighet" är ett ord som tydligen saknas i vokabulären.