måndag 26 maj 2014

Intressant i Norrtälje!

Folkpartiet gör ett sämre val än framgångsvalet 2009 i årets EU-val, men är ändå ett av de partier som fortsatt har fler än en företrädare i Europaparlamentet. Ingen har behövt tveka om vilket parti som har det starkaste Europaengagemanget.
I Norrtälje, där moderaterna är det helt dominerande av de borgerliga partierna, är folkpartiet i detta val större än moderaterna i mer än vart tredje valdistrikt (15 av 39) Rätt intressant, onekligen!

Inga kommentarer: