lördag 4 oktober 2014

Ansvar och taktik

Vid avslutningen av sin regeringsdeklaration förklarade den nye statsministern Stefan Löfven med darr på stämman, att det är dags för samling och ansvar. Detsamma gör nu också de lokala s-företrädarna, också i Norrtälje. Budskapet riktar sig till centern och folkpartiet.
Men, varför det är just de två mindre partierna som ska ta ansvar framgår inte. I sin regeringsförklaring listade Löfven ett antal rejäla snytingar mot just dessa två partier. Ingen bra start för ett samarbete, om det nu alls är seriöst menat från socialdemokraterna. Man kanske bara vill ha någon syndabock, om det egna äventyret går i kvav.
På den andra sidan är moderaterna på många håll, också i Norrtälje, ute med krav på sammanhållning på den borgerliga sidan. Men, det fanns ingen gemensam linje eller aktivitet från de borgerliga i årets valrörelse i Norrtälje. Tvärtom framhölls att man gick till val var för sig på sin egen politik, och att sedan valutgången får visa vad det finns för alternativ.
Både socialdemokrater och moderater håller både på riks och lokalt, också i Norrtälje, på sin grundstrategi. De ska på vardera sidan vara det enda huvudalternativet i politiken med den andra som huvudmotståndare. Det står och faller deras politiska arbete med.
Men, om nu talet om att ta ansvar och sluta vara taktiska ska kunna tas på allvar, så vore det väl minst lika naturligt att de två stora partierna i det uppkomna läget samtalade med varandra om ansvar och framtiden. Gemensamt skulle det ha en stabil majoritet.
Men, då hävdar båda partierna - i rent taktiskt egenintresse - att då skulle det inte finnas någon opposition förutom Sverigedemokraterna. Vad då? Skulle inte folkpartiet, miljöpartiet eller vänsterpartiet kunna driva en aktiv oppositionspolitik? De är ju all tre idépartier med lång erfarenhet av att vara i opposition. Centern, då? Ja, det är svårare att sia om. Centern är ju traditionellt inget idéparti utan ett intresseparti, och har alltid varit skickliga på att hitta okonventionella lösningar för att hålla sig kvar vid köttgrytorna.

2 kommentarer:

Bosse Blideman sa...

Hej Lennart,
Vi känner inte varandra, men jag vill ändå kommentera ditt inlägg. Du kallar det för "Ansvar och taktik"
Varför vill du baka ihop S och M för att ta ansvar? I grunder måste det väl ändå handla om politisk inriktning, inte bara kapa åt sig makten? Varför reducerar du ditt eget parti till ingenting? Om man vill ta ansvar, bör man försöka hitta en majoritet mellan partier som inte står så långt ifrån varandra. Jag hittar S, MP, C och FP. Vad hittar du? Vänligen Bosse Blideman, miljöpartist

Lennart sa...

Åjo, Bosse. Dig känner jag sedan mer än 40 år tillbaka och jag tror inte vi står så långt från varandra.
Du missuppfattar nog bara min avsikt att peka på att de två största partiernas vädjanden om ansvar ställs på de mindre partierna och inte på dem själva. Det är som om det vore fp eller mp som avgör om det går att hitta samarbetslösningar. I själva verket ligger det ansvaret hos moderater resp. socialdemokrater. Det riktigt stora ansvaret ligger nu i det här läget på de två stora att vara ödmjuka och hitta trovärdiga lösningar.
Men, uppriktigt Bosse, nog ligger både moderater och socialdemokrater politiskt närmare varann än någonsin förr? Det är bara behovet av en riktigt farlig motståndarbild som avhåller dem från att erkänna det.