fredag 3 oktober 2014

Välkommen, Peter!

Peter Hultqvist blir ny försvarsminister. Välkommen! I de kärvare tider vi nu glidit in i Europa och vårt närområde känns det tryggt med en trygg och kunnig dalmas på den posten. Peter har sedan han tog över ansvaret för försvarspolitiken inom socialdemokratin säkert lotsat den till en politik förankrad i verkligheten.
Sedan måste jag uttrycka en uppskattning över att Sven-Erik Bucht får den viktiga posten att säkerställa att inte klyftan mellan storstad och landsbygd fortsätter att accelerera.

Inga kommentarer: