tisdag 8 mars 2016

Sila mygg men svälja kameler

Bygget av nytt badhus i Norrtälje gick på 38 miljoner mer än budgeterat - 27 %!!! Kommunens bygg- och badchefer tycker det blev bra.
Hade socialnämnden spräckt sin budget med 25 % hade både socialchef och socialnämnd ställts till ansvar av kommunledningen - den kommunledning som beslutat om badhusbygget. Moderaternas särskilda ordningsman hade gått ut och krävt att socialnämnden skulle hållas i stramt koppel.
Men, det är väl en annan kassa än den som skattebetalarna ställer till kommunens förfogande som betalar detta? Och fastighetsexploatörerna som nu får bygga på gamla badhustomten tjänar ju rejält på affären! Det är väl det som kallas den kommunala likabehandlingsprincipen?

Inga kommentarer: