tisdag 16 februari 2016

Jag hör ljudet av stövlar

När professor Peter Esaiasson vid Göteborgs universitet träder fram som folkets talesman gentemot den politiska eliten d.v.s. de av folket vart fjärde år valda företrädarna i Sveriges Riksdag finns det anledning att vara orolig. Liksom professor Lars Trägårdh i Göteborgs-Postens spalter talar han om nationalstatens primat framför tankarna om universella mänskliga rättigheter.
Var i Sveriges grundlagar definieras Sverige som en nationalstat? Det borde väl en professor i statskunskap eller en professor i historia kunna svara på i stället för att föra debatten i grumliga vatten? När jag hör dem tala om att eliten struntar i folket hör jag röster av kränkta storsvenskar och bortom dem ljudet av stövlar som trampar.
Tror någon att EU-migranterna skulle sitta och huttra i vinterkylan utanför ICA eller COOP runt om i Norrlands inland, om det inte fanns medborgare som dagligen ger sina allmosor till medmänniskor utan framtidshopp. Och det är inte eliten utan också människor med rätt att anse sig tillhöra folket. Men för professorerna kommer nationalstaten först. Stöveltramp har vi hört förr.

Inga kommentarer: