fredag 16 juli 2010

Moderat bostadsbrist i Norrtälje

I dagens Norrtelje Tidning har jag en artikel "Norrtälje behöver fler hyresrätter", där jag tar upp den närmast obefintliga bostadspolitiken i det moderatstyrda Norrtälje. Under de senaste tio åren har det byggts färre bostäder i Norrtälje per tusen invånare än i någon annan kommun i Stockholmsregionen. Danderyd är bara aningen sämre, och då handlar det om en kommun, där man med emfas brukar hävda att kommunen är färdigbyggd. I Stockholmsregionen och i Norrtälje är bostadsbristen stor, och den ökar. Sämst är det när det gäller hyreslägenheter.

Inga kommentarer: