tisdag 27 juli 2010

Ingen debatt?

Den 16 juli hade jag en debattartikel "Norrtälje behöver fler hyresrätter" i Norrtelje Tidning, där jag tog upp det faktum, att Norrtälje kommun - en av landets fyrtio största kommuner befolkningsmässigt - sladdar sist i fråga om bostadsbyggande i Stockholms län de senaste tio åren. Det sammanfaller med den tid moderaterna styrt Norrtälje kommun.

Artikeln föranledde moderate riksdagsledamoten Göran Pettersson, som vanligtvis har synpunkter på det mesta, till en upplysning på NTs webbsida i sin egenskap av ordförande i det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder. Av denna framgick att det de sista fyra åren byggts några studentbostäder i Norrtälje och att inga hyresrätter omvandlats till bostadsrätter.

Att Göran Pettersson inte har något att säga om den moderata bostadspolitiken i Norrtälje under en period, då Norrtälje sladdar efter allt mer, är lika talande som hans tystnad. Det sker under en period, när bostadsbyggandet är rekordlågt och bostadsbristen ökar i Stockholmsregionen. Det är då Norrtälje är sämst.

Inga kommentarer: