tisdag 6 oktober 2009

I vems knä sitter Kjell Jansson?

I höst avgörs en rad viktiga frågor om hur vägar och järnvägar ska utvecklas de kommande femton åren. Det är strategiskt viktiga frågor för hela landet, för Stockholmsregionen och också för Roslagen. De sex Roslagskommunerna Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna och Norrtälje har tillsammans 230.000 invånare. Det är lika mycket som ett mindre svenskt län. Roslagen har den lägsta kollektivtrafikandelen, eftersom särskilt den spårbundna trafiken är så eftersatt.

Nu byggs Roslagsbanan ut till en modern järnväg med dubbelspår och betydligt både snabbare och tätare trafik. Nu öppnas möjligheter som förr var otänkbara. En resa från Rimbo till Östra Station skulle kunna gå på 40 minuter. Det klarar varken bil eller buss. Inför de kommande besluten på läns- och riksnivå har därför frågan om förlängning till Rimbo väckts, bl a av folkpartiets kommunal- och oppositionsråd runt om i Roslagen.

Men från Norrtäljes politiska ledning - Rimbo ligger i Norrtälje, om de har glömt det - har det varit kompakt tyst. När Roslagskommunerna för ett par veckor avgav ett gemensamt remissvar på de kommande infrastrukturbesluten väcktes frågan på nytt av folkpartiets företrädare. Inte ett ord om detta i det yttrande som de moderata kommunalråden inklusive Kjell Jansson beslutade. Det enda som står är att man välkomnar en fortsatt utredning av Roslagspilen, ett pendeltåg, som någon gång om ett par generationer skulle kunna dras upp längs Roslagskusten.

Nu säger de moderata kommunalråden på hemmaplan - också Kjell Jansson, påstås det - att det kan betyda många olika saker. Varför säger man då inte det i de skrivelser som går till högre nivå, där de slutliga besluten fattas. Där läser man det utsagda och inte det outsagda. Jo, de moderata kommunalråden är sinsemellan oeniga, och då gäller det lojalt att inte visa upp några sprickor i fasaden.

I morgon den 7 oktober ska Roslagskommunerna yttra sig över förslaget till Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Frågan om Roslagsbanan till Rimbo kommer upp igen - återigen på förslag av folkpartiets företrädare. Är Kjell Janssons lojalitet även denna gång starkare gentemot de moderata bröderna i andra kommuner än t ex Rimbobornas intressen? I vems knä sitter Kjell Jansson?

Inga kommentarer: