tisdag 20 oktober 2009

De breda grabbarnas allians

På DN Debatt i lördags presenterades en ny allians i Stockholmspolitiken - Socialdemokraterna och Stockholms Handelskammare. De två främsta förespråkarna för ett omfattande sprängande och borrande fram och tillbaka under Stockholmsregionens centrala delar för ett tunnelbanenät kors och tvärs genom regionens begrgrund. Det är svårt att inte höra den tvåstämmiga men samstämda körsången i bakgrunden av byggoligopol och byggfack. Byggnads är ju t ex socialdemokraternas enskilt största valfinansiär. Egenintresset sviker sällan.

Några påpekanden inledningsvis. Handelskammaren var på sin tid den främsta kritikern av förverkligandet av Tvärbanan - den i modern tid mest succéfyllda kollektivtrafiksatsningen i Stockholmsregionen. Oavsett vad som händer i resten av världen går det bara bilar ovan jord och tunnelbana under jord i Handelskammarens världsbild.

I artikel påstås det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm ha strukit finansieringen av tunnelbana till Nya Karolinska Sjukhuset/Norra Stationsområdet. Innehållet i landshövding Per Unckels länstrafikplan - i den fanns ingen tunnelbana - ställde sig också socialdemokraterna och deras trafikpolitiska talesman Lars Dahlberg bakom så sent som i juni månad. Insikten om att socialdemokraterna befinner sig i ett opinionsmässigt fritt fall i Stockolmsregionen legitimerar sedan dess tydligen varje övergrepp på sanningen.

Den socialdemokratiska paniken i Stockholmsregionen avslöjas dessutom tydligt med den nya alliansen med Handelskammaren. Med denna omöjliggörs i praktiken varje alliansbygge med miljöpartiet på länsnivå, om inte miljöpartiet lägger sig platt på rygg. Men, det anser sig nog inte socialdemokraterna behöva bry sig om. Väljarna kommer ändå inte att ge något majoritetsmandat till en vänsterallians i Stockholms läns landsting.

Mycket talar också för att det som också förenar socialdemokrater och Handelskammare är att de tillsammans utgör den nya skattehöjaralliansen. Hur ska annars alla tunnlar under Stockholm finansieras? Eller är det omprioriteringar från offentligfinansierad sjukvård till privat? Kanske inte oväntat från Handelskammaren, men socialdemokraterna?

Nej, vad vi ser är framför allt de breda grabbarnas allians. Här ska inte lekas med modellspårvägar utan sprängas och brytas fram genom berggrunden. Så bevisar man sin manlighet.

Inga kommentarer: