lördag 3 oktober 2009

EUdemokratin har segrat

Det berömda EU-konventet inrättades för att öka demokratin inom EU och föra fler av besluten närmare medborgarna. I maktkampen mellan regeringar, kommissionen och parlamentet blev resultatet att fler beslut fördes längre bort från medborgarna. I en folkomröstning om något så fundamentalt som de grundläggande spelreglerna mellan nationell och europeisk nivå fick det irländska folket möjlighet att uttala sin uppfattning. Det blev NEJ.

Men, frågan om var besluten inom EU ska fattas är alldeles för viktig för att medborgarna ska få säga sitt. I Sverige blev det minsann ingen folkomröstning. Det vet ju ingen hur det skulle ha kunnat gå. Så ansvarslös kan man inte få vara. Men ett NEJ är bara ett NEJ i vissa sammanhang. I EU ser makthavarna till att det blir en ny folkomröstning, så att rätt resultat förr eller senare kan segra. Signalen är klar. Makten har förts ännu högre upp över medborgarnas huvuden. Det var ju det som var avsikten med Lissabonfördraget.

Inga kommentarer: