onsdag 14 oktober 2009

Riv upp och gör om!

I dag fattar riksdagen beslut om den nya FRA-lagen efter ett antal omplåstringar. Beslutet blir det väntade. Det har sedan länge lagts alldeles för mycket prestige i vågskålen för att något annat skulle vara möjligt. Jag vet sedan tolv år i försvarspolitiken, att socialdemokraterna alltid bjudit in oppositionen att vara med om svåra och långsiktiga beslut. Men, det har alltid handlat om att vara delaktig i det beslut som socialdemokraterna dikterat. Den uteblivna dialogen om FRA-lagen inleddes redan under regeringen Göran Persson. De moderata försvarsministrar som sedan tagit över stafettpinnen har inte varit bättre.

Dagens beslut är ett oöverskådligt lappverk. Dess trovärdighet undergrävs ytterligare av hur processen gått till. I dagens SvD avslöjas att flertalet av ledamöterna i försvarsutskottet - det utskott som tragglat sig igenom lagförslaget - har bristfälliga kunskaper om hur det ska fungera. Om det kommer att fungera får vi kanske veta senare, men det kan också bli så, att bristerna kommer att döljas i avsiktliga dimridåer.

Vi behöver signalspaning också i Sverige. Vi behöver i allt högre utsträckning ta behovet av ett fungerande integritetsskydd på allvar. Och vi behöver få en politisk process som väcker respekt hos medborgarna. Allt detta talar för att FRA-lagen bör rivas upp och göras om från början. Det har givetvis ett pris. Priset för att inte göra det är mycket högre.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så kloka tankar.
Jag håller med.

//Sven