lördag 21 november 2009

Väluppfostrade landsmöten

När Stockholms länsförbund samlade sina ombud till landsmötet var besvikelsen påtaglig över att partistyrelsen hukar under regeringsansvar och taktiska överväganden. När nu debatten är i sitt slutskede visar det sig som så ofta förr, att landsmötesombuden också hukar under trycket av partistyrelsens retoriska konstgrepp.

Birgitta Ohlsson förklarade nyss, att utan LAS kommer VAB-ande småbarnspappor förlora jobben. Därefter kom Johan Pehrson, nyansernas mästare, och kallade ett system utan lagfäst spärr mot ungdomar ett politikens High Chapparal! Utskottets taleskvinna Eva Flyborg förklarar just nu att utan LAS lämnar vi de svaga på jobbet utan skydd. Har facket försvunnit? Vad lämnar vi ungdomarna utan jobb med?

Det är bara när personliga särintressen förkroppsligas bland många ombud, som modet håller hela vägen. Det kan vi få se i eftermiddag, när frågan om kvoterad föräldraförsäkring kommer upp.

Inga kommentarer: