torsdag 5 november 2009

Gengångare i betong

Betonggrabbarna i Stockholms Handelskammare och Stockholms socialdemokrater är lika orubbliga som betongblocken de är gjutna i. Kollektivtrafik ska sprängas fram genom berget långt under marken. Visionen är en tunnelbanering runt hela landets huvudstad. Att det blir dyrare än varje annan investering i infrastruktur bekymrar varken byggare eller byggjobbare. Egenintresset är starkt.

I dagens replik på DN Debatt är huvudargumentet, att moståndarna har "ett högt tonläge". När argumenten tryter i sak är det vanligaste att kritisera hur debatten förs. När de flesta storstäder i Europa, med trånga stadskärnor och många resande, väljer att satsa på moderna, tysta, snabbgående, kapacitetsstarka och miljövänliga spårvägar i ytläge, konstaterar betonggrabbarna i Stockholm att de är ute och cyklar. I Stockholm kompletterar vi nu pendeltåg och tunnelbana med moderna spårvägar. Framtiden är inte antingen eller utan både och.

Inga kommentarer: