lördag 28 februari 2009

Riv upp och gör om!

Remissyttrandena över förslaget till 'Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning' visar på många tunga och starkt kritiska inlägg. Motiven kan säkert vara många. Allt är säkert inte värt att beakta. Men omfattningen och tyngden visar på det som varit uppenbart. Det går inte att lappa och laga på ett förslag till lagreglering av signalspaningen, som redan från början hamnade fel - väldigt fel.

Intentionerna bakom det senaste förslaget är säkert vällovliga, men inte ens goda intentioner är någon garanti för ett gott resultat. Det är en utnött klyscha, att vi lever i en värld med nya hot. Hot är inget nytt liksom inte heller drivkrafterna bakom dem. Men teknikens förändringar och den världspolitiska kartans ständiga förändring gör att skyddet mot hot ständigt måste anpassas till verkligheten.

Behovet av en underrättelsetjänst som fungerar är starkt. En underrättelsetjänst som fungerar lagomt bra är inte tillräckligt. Skyddet av den personliga integriteten är likaså utsatt för nya möjligheter att kringås. Skyddet av den personliga integriteten får inte heller vara lagomt bra. Det är här vi har kärnan i problemet med den s k FRA-lagen.

Både underrättelsetjänsten och den personliga integriteten måste värnas. Konflikten löses inte med något som är en lagom kompromiss. Det blir väldigt dåligt för båda aspekterna - oacceptabelt dåligt! Landshövding Anders Björck är en man med mycket stark integritet, som jag hyser största respekt för. Han använde kanske inte de orden, men budskapet var entydigt. Riv upp och gör om!

1 kommentar:

Anders sa...

Tack, vad bra.
Jag är sosse. Men blir väldigt glad varje gång jag ser att det finns liberaler som inte har gått med i den allmänna tanken att... jag vet inte vad.
Ser de själva inte konsekvenserna av detta lagkonglomerat?