fredag 20 februari 2009

Blott Stockholm svenska tunnlar har!

Äntligen är ett genombrott på väg inom SL! Nu ska möjligheterna undersökas att göra det möjligt att lättare kombinera cykel och resande i SL-trafiken. Inget konstigt alls i flera europeiska storstäder. Bilderna här intill är tagna på tunnelbanestationen Friedrichstrasse i centrala Berlin i början av april 2008.

Men motståndet är inte nedbrutet. Mängder av invändningar reses. Cyklar kan vara smutsiga för medresenärer. Kan inte barnvagnar eller rullstolar vara det? Vilken tur att del aldrig regnar eller snöar i Berlin! Det är många resande i Stockholms tunnelbana. Vilken tur att Berlin är en småstad med få t-baneresenärer! Cyklar kan inte transporteras till/från tunnelbaneplattformen, då den ligger under jord. I Berlin ligger plattformarna också under jord och dit tar man sig via trappor, rulltrappor och hiss - skulle man inte kunna göra så också i Stockholm? Cyklar kan vara i vägen vid utrymning av tunnelbanan. Vilken tur att det aldrig kan bli utrymningar av tunnelbanan i Berlin!


Inga kommentarer: