tisdag 3 februari 2009

Helt näck (III)! - Migrationsverket

I lördags gjorde Migrationsverkets generaldirektör ett skrupellöst försök att blanda bort korten i Dagens Nyheter. Under rubriken "Myndigheter måste följa vad de folkvalda beslutat" skriver han en kommentar till den allt mer upprörda opinionen kring den utvisningshotade romska flickan Lollo, vars pappa hotat döda henne när hon utvisas till Kroatien.

Dan Eliasson skriver att man är satt att hindra människor från att komma till Sverige bara för att de vill ha en bättre framtid. Han hänvisar till barn som annars måste bo på barnhem i sitt hemland. Inte ett ord om att 17-åriga Lollo vuxit upp i Sverige. Inte ett ord om dödshotet från pappan, som fått sociala myndigheter att placera henne i skyddat boende. Inte ett ord om att romer inte har något skydd att hämta från myndigheter i Kroatien eller på andra håll på Balkan. Inte ett ord om kvinnofrid eller FNs barnkonvention. Och ändå känner Dan Eliason till allt detta. Men, romer har inget skydd att hämta från Migrationsverket heller, om det bara går att hitta minsta lilla kryphål för att kunna kasta ut dem.

Jag har sagt det förr. Visst har de folkvalda ansvar för sina beslut. Men skulle riksdagen för ett ögonblick fundera på att mildra lagarna, så kommer migrationsverket som varje gång förut göra allt för att stoppa detta. Migrationsverket ser som sin uppgift - given av högre makter - att försvara lagen även om ingen annan vill göra det - och särskilt då.

Inga kommentarer: