söndag 19 juli 2009

Surt sa' räven!

På DNs kultursidor ironiserar en av de flitigare tyckarna över att Johan Norbergs "Till världskapitalismens försvar" översatts och utgivits på 28 språk runt om i världen av olika nyliberala tankesmedjor. Tyckaren konstaterar att "utan storbolagens konstgjorda andning skulle de knappast existera". Ja, det finns de som får nöja sig med att publiceras på Bonnierkoncernens bekostnad. Hur skulle de annars komma i tryck?

Inga kommentarer: