söndag 5 juli 2009

Europeisk sandlåda!

Det svenska önskemålet att snabbt få den ende kandidaten till ordförandeposten i EU-kommissionen - sittande ordföranden, portugisen José Manuel Barroso - omvald, har grusats. Därmed har en rejäl näve grus kastats in i det nytillträdda svenska ordförandeskapets maskineri. Mycket skulle ha underlättats för det av många efterlängtade svenska ordförandeskapet i en tid av stora ekonomiska svårigheter.

Inga motkandidater finns till Barroso. Vid regeringarnas möte i Europeiska Rådet motsatte sig ingen det svenska önskemålet. Så vad är problemet? Jo, bl a den liberala ALDE-gruppen anser inte sin betydelse tillräckligt respekterad. Bl a har de två största partigrupperna i Europaparlamentet gjort upp om talmansposterna, där ALDE hade hoppats kunna göra upp med en av dem för att på så sätt blägga beslag på åtråvärda poster för egen del.

Genom att säga nej till ett snabbt omval av Barroso markerar ALDE att "oss måste ni lyssna på". Ingen tillfällighet kanske att den nye gruppledaren för ALDE, nederländaren Guy Verhofstadt, var en av de toppkandidater som ratades till för mån för Barroso för fem år sedan. Sandlådepolitik på europeisk nivå! Sedan finns det de, som ser Irland som EUs problem.

Inga kommentarer: