måndag 13 juli 2009

Sökes - liberal idédebatt!

I lördagens SvD (11 juli) skriker krönikören Thomas Gür ut ett nödrop "Svensk politik på väg mot botten". Nödropet avser den totala brist på idédebatt som präglar den borgerliga Alliansen sedan maktskiftet hösten 2006.

Den tvärvändning av de nya moderaterna mot den politiska mitten, som kännetecknat den politiska debatten, har visserligen avväpnat socialdemokraterna trovärdigheten i angreppen på den traditionella högerpolitiken. Men, den har också - oavsett det faktiska innehållet i åtskilliga av regeringens reformer - inneburit, att problemformuleringen förblivit ett socialdemokratiskt monopol.

Att Alliansen är bättre på att föra traditionell välfärdspolitik än socialdemokraterna kan säkert hjälpa till att åter vinna valet 2010, vilket i sin tur möjliggör en fortsatt Allianspolitik. Men, långsiktigt är det förödande att det liberala alternativet inte får möjlighet att bryta igenom den socialdemokratiska idédominans, som byggts upp under så lång tid i vårt land.

I grunden bygger den liberala idén på människans rätt att välja själv och att ta eget ansvar. Mot detta står den sociala ingenjörskonst, som i så hög grad bär makarna Myrdals signum. Alla ska vara lika. Individernas olika verkligheter göms i kolletivt grupptänkande. Tydligast blir frånvaron av liberalt självförtroende i debatten om kvotering av föräldraförsäkringen. Och här skulle en liberal syn inte ens utmana folkets flertal.

Inga kommentarer: