söndag 17 maj 2009

Världens största demokrati

Indien är världens största demokrati. Alltsedan självständigheten för 62 år sedan har helt enligt den indiska konstitutionen allmänna val med konkurrerande partier hållits. Det har fungerat väl trots att Indien varit ett av världens fattigaste länder med en snabbt växande befolkning och stor analfabetism. Inga av de många invändningar som ofta förs fram för att ett land ännu inte är moget en fullt fungerande demokrati har haft någon giltighet i Indien.

Trots att det indiska Kongresspartiet regerade Indien under Nehru och hans dotter Indira Gandhi under de första decennierna, så har därefter ordnade maktskiften ägt rum efter stundom mycket hårda valrörelser - senast vid valen 2005. Samtidigt har en rad delstatsregeringar - i delstater i en del fall stora som några av världens större stater - styrts av andra politiska konstellatíoner än den som för tillfället styrt i New Dehli.

Det nyss avslutade månadslånga valet med tre kvarts miljard väljare slutade i en stärkt ställning för den av Kongresspartiet ledda regeringskoalitionen under ledning av den reforminriktade och högt ansedde premiärministern Manmohan Singh. Efter att för något år sedan ha blivit av med stödet från kommunisterna, som led ett svidande nederlag i valet, står Singhs reformagenda på stabilare grund. Där ingen kan sia om vad alla spänningar under ytan kan leda till i enpartidiktaturen Kina, där fortsätter världens största demokrati sin stabila färd mot ekonomiska och sociala reformer.

Inga kommentarer: