torsdag 7 maj 2009

Landstingets kärnverksamheter

Nu är majoritetetens budgetdirektiv inför arbetet med budgeten 2010 klara. Den tuffa finansiella krisen slår hårt mot skattintäkternas utveckling i både landsting och kommuner. Då gäller det att prioritera. Och då måste kärnverksamheterna - sjuk- och hälsovård samt kollektivtrafik - värnas. Den borgerliga Alliansen är här mycket tydliga i sina budgetdirektiv. Var i dagens samhällsekonomiska kris finns det möjlighet att utöka anslaget till en verksamhet med en miljard kronor? Hos landstingets Allianspolitiker finns det för sjukvården.

Skatten, redan idag landets högsta landstingsskatt (12:10), vilket slår hårt mot vanliga skattebetalare i länets högskattekommuner, hålls oförändrad. Det är inget självändamål, men i ekonomiska tider som slår hårt mot den enskildes ekonomi, gäller det att hålla än hårdare i det offentligas utgifter.

SL-kortet höjdes i inledningen av denna mandatperiod, om än inte lika mycket som de rödgröna höjde under förra mandatperioden. Trots samhällsekonomin hålls priset för SL-kortet på samma nivå mandatperioden ut. Det kan betyda en hel del för ansträngda skattebetalares ekonomi. Och det gör det fortsatt attraktivt att åka kollektivt i Stockholmstrafiken. Avgiftshöjningen i början av mandatperioden har gjort det möjligt att stärka SL-trafiken, så att allt fler resande är nöjda med SL-trafiken. Politik handlar om att prioritera.

1 kommentar:

Olle Markstedt sa...

Hej Lennart
Det är väl just i knapra tider man bör effektivisera vårt transportsystem. Se på de förslag vi lämnat i www.KnutpunktSlussen.se som både skulle minska vårt oljeberoende och på ett attraktivt sätt förbättra de kollektiva transportsystemet och bättre knyta ihop detta med biltrafiken för att totalt sätt göra en bättre lösning.

Som vi talat tidigare om så är Knutpunkterna och att få ett fungerande spindelnät för hela transprotsystemet som på sikt kommer att göra oss världsledande. Du som SL:s vice ordförande har här ett stort ansvar att se till att finansieringen balanseras rättvist mellan trängselskatt och investeringar.

HÖR AV DIG!!!