onsdag 6 maj 2009

Surt sa räven!

Surt sa räven, eller snarare rävarna i oppositionen i Stockholmsregionen, om beskedet från Allianspartierna i regionen på DN Debatt i går, om hur indexreglerade trängselavgifter ska kunna finansiera de sedan länge fördröjda investeringarna i vägar och kollektivtrafik - fördröjda av oförmågan i allt väsentligt hos socialdemokratiska regeringar med stöd av miljöpartiet och vänsterpartiet.

I veckor har oppositionspolitiker som Lars Dahlberg (s) och Yvonne Blombäck (mp) trumpetat ut, att det inte finns några slutliga besked från regeringen om pengar till Stockholmsregionens infrastrukturinvesteringar. Trots att de vet att just nu pågår intensiva förhandlingar om detta - helt enligt sedan länge tillkännagjorda planer. Och trots att regeringen i sin proposition till riksdagen rejält ökade anslagen till kommande investeringar jämfört med vad de rödgröna lyckades åstadkomma före regeringsskiftet 2006.

Och dessutom har de rödgröna försökt framställa det som om trängselavifterna inte skulle föras tillbaka till regionen för utbyggnad av vägar och kollektivtrafik. I går fick de ännu mera svart på vitt. Surt! Och nu säger Lars Dahlberg (s) att det är fel att uttala sig under pågående förhandlingar. Surt! Men för Stockholmsregionen innebär det att nuvarande borgerliga majoriteter i riksdag, landsting och kommuner tar tag i den av de rödgröna sedan år eftersatta utbyggnaden av Stockholmsregionens trafiksystem. Surt!

Inga kommentarer: