måndag 18 maj 2009

Ett brev från Göran P

Idag fick jag ett brev från Göran P - inte förre statsministern utan han i Norrtälje. Han beskriver vad moderaterna gjort ifråga om skattesänkningar. Han nämner inget om fastighetsskatten som moderater och kristdemokrater valde att döpa om till en kommunal avgift med åtföljande krångel och nya bördor i fråga om uppskjuten reavinstbeskattning.

Det gör däremot ekonomerna i regeringens Globaliseringsråd, som förordar att fastighetsskatten återinförs. Fastighetsskatten har bara ett argument - den är ett väl fungerande och utmärkt sätt för staten att förstärka sin kassa. Den saknar däremot varje rättvis grund. Fastighetsskatten ska inte återinföras - den ska avvecklas helt! Men, det skriver inte Göran P en bokstav om.

Inga kommentarer: