onsdag 1 april 2009

Bistånd till Nordkoreas fattiga?

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson vill inte stoppa EUs miljonrullning till en av världens värsta diktaturer i dag - Eritrea. "Om man avslutar EU:s bistånd till Eritrea, hur möter man då behoven hos de fattiga människor som till stor del är helt beroende av hjälpen?" säger biståndsministern i Dagens Nyheter. Är bistånd till Nordkoreas fattiga nästa steg i de nya moderaternas biståndspolitik?

Inga kommentarer: