tisdag 31 mars 2009

I papperskorgen!

Studiesociala kommitténs förslag om höjda studiemedel kastas i papperskorgen av högskoleminister Lars Leijonborg. Tråkigt i ett läge då fler borde uppmuntras att söka sig till högre utbildning!
Då återstår bara kommitténs förslag att påskynda genomströmningen vid universitet och högskolor genom att begränsa rätten till studiestöd till 4 läsår. Det försvårar alla byten av studieinriktning, som innebär att studerande som valt fel har möjlighet att söka sig till en utbildning, som är bättre ägnad att passa dem i sitt fortsatta liv. Felinvesteringar är inte att föredra. Med kommitténs förslag är vi tillbaka i 60-talets PUKAS-tänkande, där högskolestudier reduceras till renodlad yrkesutbildning. I papperskorgen!

Inga kommentarer: