fredag 13 mars 2009

Unga män mår också dåligt

I diskussionen efter skolmassakern i Tyskland dyker allsköns lättköpta argument upp till varför det ohyggliga kunnat hända. Tillgängligheten till skjutvapen och våldstyngda datorspel förs fram. Men bakgrunden till det som nu hänt på nytt är mycket enklare än så. Unga män mår också dåligt.

Med jämna mellanrum publiceras rapporter, undersökningar och ibland mediainslag om att unga kvinnor mår så mycket sämre än unga män. Att många unga kvinnor mår dåligt är alldeles uppenbart. Men däremot är förmågan att se och att inse att också många unga män mår dåligt väldigt mycket sämre.

De allra flesta rapporter utgår från vad man frågat unga kvinnor resp unga män om, och då säger kvinnorna att de mår dåligt. Däremot säger männen inte att de mår dåligt. Men, frågan är ju mycket mer komplicerad än så. Som bl a Barnens Rätt I Sverige visat, talar unga män inte om hur de mår och framför allt tiger de när de mår dåligt - allt för ofta till dess att det är för sent.

Unga kvinnor gör, ibland upprepade gånger, självmordsförsök - ofta ett rop på hjälp i en mycket utsatt situation. Ibland får de hjälp. Unga män begår självmord och då är all hjälp för sen. Alldeles för ofta är omgivningen helt överraskad över det som hänt - det oåterkalleliga.

För ett par år sedan talade jag om detta med en kvinnlig vän. Hon berättade att hon varit djupt bekymrad över hur dåligt hennes döttrar mått i sena tonåren. När hon senare uttryckte sin tacksamhet över att sonen haft det annorlunda i denna period av sitt liv, berättade han hur dåligt han i själva verket hade mått. På frågan från den överraskade modern varför han aldrig sagt något blev svaret. "En man kan inte avslöja sin svaghet. Han måste vara stark. Annars är han förlorad"

Visst kan det vara väldigt svårt för unga kvinnor med alla de krav de upplever sig ha på sig att leva upp till orealistiska krav på hur en kvinna ska vara. Men lika hårda och orealistiska krav på hur man ska vara som man kan leda till lika förödande konsekvenser. Unga kvinnor kan sända lika brutala och kränkande krav på hur en ung man ska vara som unga män sänder till dem.

Hur kommer det sig att unga män som behandlar kvinnor nedlåtande och kränkande alldeles för ofta är de allra mest populära bland jämnåriga kvinnor? För en ung och ensam man kan det vara svårt att seriöst analysera vad detta beror på för samhälleliga strukturer. Han känner sig bara osedd, icke respekterad och kränkt.

Jag tog för ett par år sedan upp frågan om hur vi bättre ska lära oss att se unga män som mår dåligt innan det är oåterkalleligt för sent i en interpellation i landstinget. Jag fick ett både insiktsfullt och inkännande svar av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v). Men ingen annan - vare sig man eller kvinna - deltog i debatten. När det diskuteras om hur unga kvinnor mår blir media däremot fulla av alla som ska vittna. Den obalansen ger inte signaler som stöttar unga män som mår dåligt.

1 kommentar:

Alex sa...

Jättebra synpunkte, Lennart! det är inte första gången vi hör varningar att se efter de tysta i klasserna, på arbetplatserosv. Jag grips varje gång jag ser reklam snutten om mobbing på TV.