tisdag 17 mars 2009

Färre pendeltågsbyten i Västerhaninge!

När SL av Banverket begär tåglägen för pendeltågstrafiken 2010 och 2011 är det dags för fler genomgående tåg på Nynäsbanan utan tågbyte i Västerhaninge. Det är ett tydligt besked från styrelsen i SL i samband med att denna vid dagens styrelsemöte behandlade frågan om förändringar i pendeltågstrafiken under 2010.

Tågbytet i Västerhaninge till/från den s k Lillpendeln infördes under det rödgröna trafikkaoset förra mandatperioden. Det var därför en stor besvikelse för alla, när det efter den avslutade upprustningen av Nynäsbanan sommaren 2008 visade sig att Banverket inte kunde garantera punktligheten med genomgående tåg utan tågbyte. Sedan hösten 2008 körs dock ett genomgående tåg på morgonen och ett på eftermiddagen.

Fullt ut sägs tågbytet inte kunna upphöra förrän efter avslutad dubbelspårsutbyggnad mellan Västerhaninge och Tungelsta i slutet av 2011. Dagens besked i SLs styrelse är att fler genomgående tåg trots detta bör införas successivt redan de nu följande åren. För den borgerliga majoriteten har det varit självklart att tågen på Nynäsbanan ska köras utan tågbyte. Om detta råder inte någon tveksamhet.

Inga kommentarer: